Trần Hoàng Blog

Posts Tagged ‘Việt kiều dạy con em bảo tồn văn hóa’

►Người Việt tới Úc: Những thách thức bước đầu ở Melbourne (Nguyễn Quang Duy, 2-3-2020)

Posted by hoangtran204 trên 02/03/2020

Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc châu được thành lập ở Úc như thế nào sau khi hàng trăm ngàn người VN đã chạy trốn cộng sản 30/4/1975.

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Tagged: | Leave a Comment »