Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Từ bỏ đảng CSVN’ Category

►Sao đảng không giải thế? (17-3-2020)

Posted by hoangtran204 trên 19/03/2020


Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►30 năm Bức tường Berlin sụp đổ: Cựu TBT Đông Đức oán Gorbachev (BBC, 10-10-2019)

Posted by hoangtran204 trên 11/10/2019

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Lịch Sử, Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Nhà báo đảng viên (Trung Bảo, 24-11-2018) 

Posted by hoangtran204 trên 30/11/2018

 

 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Trấn áp GS Chu Hảo cho thấy ”sự rệu rã” của đảng Cộng Sản Việt Nam (RFI 25-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 26/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Tổng bí thư Trọng nói về lý do kỷ luật GS Chu Hảo (BBC, 24-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 26/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Tổng bí thư chỉ trích GS Chu Hảo, nói kỉ luật là để ‘cứu muôn người’ (VOA, 24-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 26/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | 1 Comment »

►Tổng Bí thư nói kỷ luật GS Chu Hảo để cứu muôn người (RFA, 24-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 25/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Chủ tịch hiệp hội du lịch Đà Nẵng từ bỏ đảng vì lý tưởng không phù hợp

Posted by hoangtran204 trên 23/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Nụ cười Chu Hảo (Huỳnh Thế Du, 1-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 10/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »

►Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ

Posted by hoangtran204 trên 08/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Lưu manh đỏ, Từ bỏ đảng CSVN | Leave a Comment »