Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Quốc hội’ Category

►Chỉ có 32% ĐBQH tán thành đánh thuế “Tài sản bất minh” và chỉ 01 ĐBQH tán thành tịch thu “TSBM”! (19-11-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/11/2018

Thảo nào hàng chục năm nay Bản Kê Khai Tài Sản của quan chức nhất định không được công khai, coi như bí mật quốc gia!

 

Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Quốc hội, Thời Sự | Leave a Comment »

►Đại biểu Quốc hội Việt Nam thực chất là cán bộ hành pháp, không đại diện cho dân theo nghĩa dân biểu và nghị sĩ 

Posted by hoangtran204 trên 12/11/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Pháp Luật, Quốc hội | Leave a Comment »

►Chân Dung 15 ĐBQH Bấm Nút Không Đồng Ý Thông Qua Luật An Ninh Mạng (13-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 14/06/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Luật Pháp, Quốc hội, Thời Sự | Leave a Comment »