Nghêu chết hàng loạt gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho người nuôi /// Ảnh: Xuân Lam

Nghêu chết hàng loạt gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho người nuôiẢNH: XUÂN LAM