Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Diệt tư sản’ Category

►”Lịch sử” ghi công Đổ Mười trong công cuộc cải tạo tư sản (2-10-2018)

Posted by hoangtran204 trên 02/10/2018

Cướp công ty, tài sản, nhà, đất, của dân chia cho đồng bọn… sau khi chết được làm quốc tang, ghi danh vào lịch sử. 

Ra đi xách cái bị dài thòn
Tưởng đâu anh cán bộ té ra là anh thiến heo.

Cống ơi cống đã ra ma. Cái thời cống học lớp ba trường làng. Chưa tốt nghiệp, cống bỏ ngang. Theo nghề thiến lợn vinh quang ới ời. Dân Nam hận cống muôn đời. Đánh dẹp tư sản bao người lầm than.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Diệt tư sản, Nhan Vat Chinh tri, Thời Sự | Leave a Comment »