Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Chiến lược xâm nhập của TQ vào Mỹ và các nước phương Tây’ Category

► Những cuộc xâm lăng mềm (18-4-2021)

Posted by hoangtran204 trên 19/04/2021

Nếu cuốn Invasion viết về cuộc xâm lăng của Trung Cộng vào Úc, thì Hidden Hand là một công trình sưu khảo công phu về những cuộc xâm lăng và khuynh đảo của Trung Cộng vào hệ thống chánh trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, và truyền thông ở các nước phương Tây.

Nguyễn Văn Tuấn điểm sách Hidden Hand.

Đọc tiếp »

Posted in Chiến lược xâm nhập của TQ vào Mỹ và các nước phương Tây, Thời Sự | Leave a Comment »