Trần Hoàng Blog

Archive for the ‘Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra’ Category

►Tại Sao Cộng Sản Giết Phạm Quỳnh? (tác giả: Trần Gia Phụng)

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2019

 

 


Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Các nạn nhân của đảng CSVN trong thời kỳ 1945-1947

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2019

Nạn nhân của Cộng sản Đệ tam không chỉ riêng thành phần Cộng sản Đệ tứ, mà đủ các thành phần trí thức khác –dù ở trong các tổ chức đảng phái cách mạng hay không, nhưng đi theo đường lối khác hoặc không theo Cộng sản Đệ tam, đều có thể bị thanh tóan.

Một phần không nhỏ trí thức miền Nam ái quốc khác thì bị Cộng Sản thủ tiêu, như Kỹ sư Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, bác sĩ Hồ Vĩnh Ký vợ là bác sĩ Nguyễn Thị Sương, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Lê Kim Tỵ, Huỳnh Văn Phương, luật sư Dương Văn Giáo, nhà báo Diệp Văn Kỳ, Lý Đông A, Thượng thư kiêm học giả Phạm Quỳnh, Nhà văn Khái Hưng (nhóm Tự Lực Văn Đoàn)  v.v…và hàng chục, hàng trăm ngàn người khác.

Hồ Chí Minh đã ra lệnh các đồng chí trong đảng csVN thủ tiêu tất cả các lãnh đạo các đảng phái thuộc phe quốc gia, giết các nhân sĩ, trí thức, và thủ lãnh các tôn giáo. Hòa thượng Thích Quãng Độ đã kể lại chính ngài đã nhìn thấy sư phụ của ngài đã cộng sản giết 8/1945 ở tỉnh Thái Bình.

 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Lịch Sử Việt Nam | Leave a Comment »

►Ngày này 74 năm trước, cụ Phạm Quỳnh được chính quyền cách mạng mời đi, và cụ không bao giờ trở về nữa (23-8-2019)

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2019

Hồ Chí Minh đã ra lệnh các đồng chí trong đảng csVN thủ tiêu tất cả các lãnh đạo các đảng phái thuộc phe quốc gia, giết các nhân sĩ, trí thức, và thủ lãnh các tôn giáo. Hòa thượng Thích Quãng Độ đã kể lại chính ngài đã nhìn thấy sư phụ của ngài đã cộng sản giết 8/1945 ở tỉnh Thái Bình.

Một phần không nhỏ trí thức miền Nam ái quốc khác thì bị Cộng Sản thủ tiêu, như Kỹ sư Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, bác sĩ Hồ Vĩnh Ký vợ là bác sĩ Nguyễn Thị Sương, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Lê Kim Tỵ, Huỳnh Văn Phương, luật sư Dương Văn Giáo, nhà báo Diệp Văn Kỳ

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Lịch Sử Việt Nam, Lưu manh đỏ | Leave a Comment »

►Việt Minh Cướp Chính Quyền: Cả Nước Bị Lừa — Miền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh, Tháng Tám và Chín 1945

Posted by hoangtran204 trên 24/08/2019

Khi nói tới hai biến cố Việt Minh cướp chính quyền và Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập thời cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1945, những ngày người viết gọi là định mệnh đầy đau thương của dân tộc Việt Nam, bình thường người ta chỉ nghĩ tới những gì xảy ra ở hai miền Bắc và miền Trung mà ít hay không nói tới những gì xảy ra ở miền Nam.  Đây là một thiếu sót vô cùng quan trọng cần phải được điều chỉnh.  Bài này nhằm phần nào bổ khuyết cho sự thiếu sót kể trên với phần mở đầu nói về sự khác biệt giữa xứ Nam Kỳ và hai xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, tiếp theo là những gì đã xảy ra ở Nam Kỳ trong những ngày những này.

Đọc bài này mới thấy ngày 19/8 và bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 của Hồ chí Minh chỉ được đảng csVN và những người miền Bắc ca tụng. Còn đối với người dân miền Nam sống trong thời điểm tháng 8 và tháng 9/1945, thì bản tuyên ngôn của Hồ chí Minh chẳng có chút tiếng vang, không ai biết đến, chẳng ảnh hưởng chút gì và không có chút giá trị nào cả. Người dân miền Nam không bao giờ nghĩ đến Cộng sản Đệ tam HCM đang ở trong bóng tối chực cướp  công cuộc kêu gọi đoàn kết, thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất của cánh Quốc  gia.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Lịch Sử Việt Nam | Leave a Comment »

►Một nét vĩ đại của ông Hồ: Thiết kế công lý kiểu thổ phỉ –Bài viết nhân ngày “cách mạng” thành công 19/8

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2019

Nông dân nghèo khó thất học được ông Hồ chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm họ trở thành chánh án để chuẩn bị cho cuộc đấu tố Cải cách Ruộng Đất và tuyên án giết 172.000 ở miền Bắc 1953-1958. 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Cướp Đất Đai | Leave a Comment »

►Sự Thực Về Ngày 2-9-1945– 73 Năm Nhìn Lại: HAI BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THAY VÌ MỘT, Lịch Sử Không Thể Chỉ Được Biết Có Một Nửa

Posted by hoangtran204 trên 13/09/2018

“Bản tuyên ngôn của Vua Bảo Đại ngày 11 tháng 3, 1945  Lịch sử do đó chỉ được biết có một nửa thay vì toàn vẹn. Bài này nhằm bổ khuyết cho tình trạng thiếu sót đó, đồng thời phân tích nội dung và ý nghĩa của từng bản.”

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Việt Minh Cướp Chính Quyền: Cả Nước Bị Lừa (Phạm Cao Dương, 29-8-2018)

Posted by hoangtran204 trên 13/09/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Đôi dòng về Cướp Chính Quyền năm 1945 mà nay gọi là cách mạng tháng 8 và ngày 2/9

Posted by hoangtran204 trên 04/09/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | Leave a Comment »

►Ngày Độc Lập Nào cho Việt Nam, 11-3-1945 hay 2-9

Posted by hoangtran204 trên 03/09/2018

Có trích dẫn nhiều tài liệu lịch sử quan trọng của Bảo Đại, Trần Trọng Kim.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Lịch Sử | Leave a Comment »

►Lại nói về chiến tranh–Tiên sư thằng gây ra chiến tranh!

Posted by hoangtran204 trên 20/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra, Cái giá của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”., Chien Tranh Viet Nam | Leave a Comment »