Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 3rd, 2022

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở thành lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (VOA, 2-9-2022)

Posted by hoangtran204 trên 03/09/2022

Công bố của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhắc lại rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không phải là một hiệp hội thế tục, do đó, “không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của xu hướng chính trị” và cũng không hoạt động “theo bất kỳ ý thức hệ nào”.

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Thẻ: | Leave a Comment »

Về cơ bản, Miền Nam đã gần đuổi kịp Miền Bắc XHCN (2-9-2022)

Posted by hoangtran204 trên 03/09/2022

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Thẻ: | 1 Comment »