Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 1st, 2022

Bảo Đại trao kiếm giả cho ‘cách mạng’ ngày 30-8-1945?

Posted by hoangtran204 trên 01/09/2022

  • Phạm Cao Phong
  • Gửi cho BBC từ Paris

4 tháng 9 2015

Cây kiếm này được cho là 'bảo kiếm' được Vua Bảo Đại trao lại hôm 30/8/1945
Chụp lại hình ảnh, Cây kiếm này được cho là ‘bảo kiếm’ được Vua Bảo Đại trao lại hôm 30/8/1945
Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

Chiếu thoái vị của Hoàng Đế Bảo Đại vị vua cuối cùng nhà Nguyễn (25/08/1945)

Posted by hoangtran204 trên 01/09/2022


Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »