Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Năm 2nd, 2020

►Công hàm bán nước 1958– Tội đồ dân tộc

Posted by hoangtran204 trên 02/05/2020


Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một đảng phái nào mà từ lãnh tụ đến đảng viên BÁN NƯỚC CẦU VINH như đảng cộng sản Việt Nam.

Chúng cấu kết với Trung Cộng từ 1950 đến nay để được nắm quyền, cướp đất đai, làm giàu cho bản thân của đảng viên.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Thời Sự | Tagged: | Leave a Comment »

►Không có bác và đảng, không có ngày hôm nay!?

Posted by hoangtran204 trên 02/05/2020


Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Tagged: | Leave a Comment »