Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tư 30th, 2020

►Một tháng Tư, hai cái giỗ

Posted by hoangtran204 trên 30/04/2020


Đọc tiếp »

Posted in Chien Tranh Viet Nam | Leave a Comment »

►Người Chiến Sĩ VNCH vào ngày cuối cùng của cuộc chiến (30-4-1975)

Posted by hoangtran204 trên 30/04/2020

“…chúng tôi không chấp nhận Chủ Nghĩa Cộng Sản!

“Nước có thể mất, nhưng người lính thì không thể đầu hàng..”.

Vĩnh Biệt Sài Gòn

Đọc tiếp »

Posted in Chien Tranh Viet Nam, Miền Nam trước ngày 30-4-1975, Thời Sự | Tagged: | Leave a Comment »