Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 14th, 2019

► MIKLOS NÉMETH, NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁ HUỶ BỨC MÀN Sắt và rồi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ (Reuters, 13-11-2019)

Posted by hoangtran204 trên 14/11/2019

 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Lịch Sử, Tư Liệu Lịch Sử | Leave a Comment »

►Hơn 111.000 lao động Nghệ An, Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài (30/10/2019)

Posted by hoangtran204 trên 14/11/2019

 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

► Lao động “chui” ở nước ngoài (bài 2): Vì sao “đường thẳng” không đi? (6-11-2019)

Posted by hoangtran204 trên 14/11/2019

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Vượt Biên | Leave a Comment »

► Việt Nam vẫn ‘bắt buộc’ phải xuất khẩu lao động và di dân (13-11-2019)

Posted by hoangtran204 trên 14/11/2019

Nhà nước cộng sản bất tài, không có khả năng điều hành đất nước, không tạo được công ăn việc làm cho dân, nên họ buộc phải ra đi nước ngoài kiếm sống.

 

Đọc tiếp »

Posted in Công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài | Leave a Comment »

► Não trạng người cộng sản

Posted by hoangtran204 trên 14/11/2019

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Dối trá -Gạt gẫm-Tuyên truyền | Leave a Comment »