Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 2nd, 2019

►Đúng 1 năm, Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam (13-10-2018)

Posted by hoangtran204 trên 02/11/2019

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông Tư 19 (TT19) cho phép dùng tiền NDT (nhân dân tệ) tại 7 tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc (TQ) sau ngày 12/10/2018.

Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam 13/10/2018. 

=>Chính phủ dự định 2020 vay thêm gần 500.000 tỷ đồng để trả nợ và chi tiêu (21/10/2019)

 

Đọc tiếp »

Posted in Kinh Te | Leave a Comment »