Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Sáu 1st, 2019

►Trước những sai phạm mới của nhà máy Gang Thép Formosa, Hội Công lý cho Nạn Nhân Formosa JFV vừa chính thức nộp đơn khiếu nại tại Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (31-5-2019)

Posted by hoangtran204 trên 01/06/2019

Bộ Chính trị tuyên bố  Formosa Hà Tỉnh là một  “chính sách lớn của đảng”, trong đó,  đảng CSVN góp đất, cảng biển, mỏ quặng sắt; phía Formosa Đài Loan với sự góp vốn của Trung Quốc xây dựng nhà máy. Lời lỗ chia nhau hưởng, ăn chia theo tỷ lệ 8/2. Đài Loan và TQ lấy 8, đảng CSVN lấy 2. Bởi vậy, khi vụ ô nhiễm xảy ra 4/2016, Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị đã ghé thăm Formosa 22/4/2016 nhưng không đả động gì tới ô nhiễm đang diễn ra ở Formosa Hà Tỉnh vào lúc ấy và cho đến nay (6/2019). Còn Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố 2017 rằng: phát triển của VN giờ đây chỉ hy vọng vào Formosa Hà Tỉnh, tiền kiều hối, và giá dầu gia tăng! 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Formosa Hà Tỉnh -Cá chết- Ô nhiễm, Thời Sự | Leave a Comment »