Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 28th, 2019

►Lương giáo viên Việt Nam so với đồng nghiệp toàn cầu (2019/01/24)

Posted by hoangtran204 trên 28/01/2019

Giáo viên tiểu học, trung học mới ra trường trung bình trên dưới 3 triệu đồng và đến tuổi hưu cũng trên dưới 12 triệu đồng là quá thấp, rất mong khi xếp lương giáo viên lần sắp tới này sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Giao Duc | Leave a Comment »

►Kiều hối năm 2018 đạt gần 16 tỷ USD, tăng hơn 100 lần so với năm 1993 (CHỦ NHẬT, 2019/01/27)

Posted by hoangtran204 trên 28/01/2019

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Kiều Hối - Nguồn Ngoại tệ cứu nền Kinh tế và nuôi đảng, Thời Sự | Leave a Comment »