Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 8th, 2019

■Xem xét lại sự kiện Việt Nam xâm lược Campuchia: Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng chiến thắng sau cùng thuộc về Trung Quốc (Nayan Chanda, The Diplomat, 1/12/2018)

Posted by hoangtran204 trên 08/01/2019

Tác giả nhìn lại sự kiện này và cho rằng cuộc chiếm đóng (xâm lược) của VN tại Kampuchia 1978-1990 là một sự thất bại hoàn toàn của CSVN, và hiện nay TQ mới là kẻ chiến thắng chiếm được Kampuchia.

VN đã rơi vào bẫy của TQ. 

Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng chiến thắng sau cùng thuộc về Trung Quốc

Vietnam’s Invasion of Cambodia, Revisited
Một chiếc xe bò đang đi ngang qua một chiếc xe tăng của bộ đội VN ở tỉnh Svay Rieng, Cambodia 7/1979.
A bullock cart goes past a destroyed Vietnamese tank in Cambodia’s Svay Rieng province (July 1979).
Image Credit: © Nayan Chanda 2018

 

Đọc tiếp »

Posted in Chiến tranh đánh chiếm Kampuchia 1978, Thời Sự | Leave a Comment »

►12 vạn bộ đội Việt Nam nằm lại Campuchia trong cuoc chien 1978-1990 (Trương Huy San, 7-1-2019)

Posted by hoangtran204 trên 08/01/2019

120.000 bộ đội VN đã nằm lại vĩnh viễn ở Kampuchia, hơn 300.000 thương binh. Những nghĩa trang liệt sĩ VN nằm khắp đất nước Kampuchia. Đó là cái giá mà người dân VN phải trả cho tham vọng của đảng CSVN muốn thành lập Liên bang Đông dương. Giấc mộng của Hcm, Lê Duẩn và của đảng CSVN…

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Chiến tranh đánh chiếm Kampuchia 1978 | Leave a Comment »