– Lượng kiều hối lần lượt tăng qua các năm: 2016 đạt 11,9 tỷ USD; năm 2017 đạt 13,8 tỷ USD; năm 2018 được dự báo đạt khoảng 16 tỷ USD.

Kiều bào kết nối nguồn lực quốc tế, đóng góp tri thức cho đất nước

Thủ tướng gặp kiều bào và những người bạn Mỹ của Việt Nam

Tại hội nghị kết nối kiều bào với địa phương diễn ra ở Nghệ An hôm nay, ông Lương Thanh Nghị – Phó chủ nhiệm UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, lượng kiều hối  lần lượt tăng qua các năm: 2016 đạt 11,9 tỷ USD; năm 2017 đạt 13,8 tỷ USD; năm 2018 được dự báo đạt khoảng 16 tỷ USD.

kiều bào,việt kiều
Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương

 

kiều bào,việt kiều
Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị 

Nghệ An là tỉnh có kiều bào đông đảo nhất cả nước, với 75.000 người đang sinh sống, làm việc và học tập ở khắp các quốc gia trên thế giới. Đã có 13 dự án của các doanh nghiệp kiều bào về đầu tư với tổng số vốn đăng ký 6.000 tỷ đồng. Hàng năm lượng kiều hối về Nghệ An khoảng 500 triệu USD.

____

Trần Hoàng

Tổng số kiều hối mà Việt kiều đã gởi về VN trong 25 năm qua (1993-2018) là trên 200 tỷ USD.

Trong thập niên 1980s, tổng số tiền các nước Mỹ, Âu châu, Á Châu đầu tư vào Trung Quốc là 500 tỷ đô (theo The Economist  năm 1990).