Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 5th, 2018

“…là BS sao mà ngu thế, đi nghe lời bọn phản động”

Posted by hoangtran204 trên 05/12/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »

►Hai năm thực hiện tinh giản biên chế đã tăng thêm 96.000 người — Trả lương năm 2017 là 900.000 tỷ trên ngân sách thu 1,3 triệu tỷ đồng

Posted by hoangtran204 trên 05/12/2018

Năm 2017, chi thường xuyên chủ yếu dùng để trả lương là 900.000 tỷ. Trong khi thu ngân sách 1,3 triệu tỷ đồng. Vậy là cả nước chỉ còn có 400.000 tỷ để chi cho ngân sách quốc phòng, phát triển y tế, phát triển giáo dục, giao thông,…

Tỷ lệ công viên chức hưởng lương trên 1.000 dân ở Việt Nam là 43 người, chưa kể quân đội và công an

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Ngân sách thâm thủng, Tài Chánh-Thuế | Leave a Comment »