Trần Hoàng Blog

►Tuyên ngôn của những người chọn đứng về phía ánh sáng

Posted by hoangtran204 trên 28/10/2018

 

 

 

Hội những người ủng hộ GS Chu Hảo

28-10-2018

Tháng 9/2005, NXB Tri Thức được thành lập, với tôn chỉ là cung cấp những tri thức nền tảng quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam, và với tầm nhìn là trở thành một nhà xuất bản có những đầu sách chất lượng, là tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn.

Ba tháng sau, các cuốn sách đầu tiên thuộc Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới được xuất bản, đó là ‘Bàn về tự do’ (của John Stuart Mill), ‘Tâm lý học đám đông (của Gustave le Bon) và ‘Thế giới như tôi thấy’ (của Albert Einstein). Các cuốn sách này theo đúng tôn chỉ và tầm nhìn mà NXB Tri Thức đã xác định. Và như tên gọi của tủ sách, chúng thực sự là tinh hoa.

Đến nay, hàng trăm cuốn sách đã được xuất bản, với các tư tưởng mới mẻ, cấp tiến làm thức tỉnh và bừng sáng trí óc của một bộ phận người đọc Việt Nam. Cùng với nhiều nguồn cung cấp tri thức khác, NXB Tri Thức đã góp phần mang đến ánh sáng của sự hiểu biết và đẩy lùi bóng tối của sự vô minh. Nhờ đó, tư duy của các trầng lớp xã hội Việt Nam dần dần tiến bộ và Việt Nam có thêm hi vọng vào tương lai.

Tiếc thay, quá trình mang đến ánh sáng của sự hiểu biết luôn bị cản trở và thách thức bởi các thế lực bóng tối.

Mới đây, GS. Chu Hảo, Giám đốc và là Tổng Biên tập của NXB Tri Thức đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đề nghị kỷ luật vì NXB Tri Thức đã xuất bản một số cuốn sách “có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản.” UBKTTW cho rằng ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ và vi phạm, khuyết điểm của ông là rất nghiêm trọng.

Các cuốn sách có nội dung như trên, theo các nguồn tin lề trái, được cho là bao gồm ‘Bàn về tự do’ – một trong các cuốn sách đầu tiên được xuất bản vừa nêu, và các cuốn sách khác như ‘Đường về nô lệ’, ‘Chủ nghĩa tự do truyền thống’, ‘Bốn tiểu luận về tự do’, ‘Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội’, ‘Khảo luận thứ hai về chính quyền’, v.v, với nội dung chủ yếu là về các giá trị tiến bộ như tự do, dân chủ, pháp trị, và các quyền con người, trong đó có quyền tư hữu.

Như một lẽ tất nhiên, các thế lực bóng tối căm ghét ánh sáng, bởi bóng tối càng yếu khi ánh sáng càng mạnh. Và có bóng tối nào mà chẳng kết tội ánh sáng?

Cái gọi là “vi phạm” và “khuyết điểm” của GS. Chu Hảo chính là ông đã thắp lên ánh sáng trong bóng tối, và ánh sáng ấy dù lan tỏa chầm chậm, song đã làm cho bóng tối lo sợ và tìm cách dập tắt.

Đây là lúc mà những người yêu mến ánh sáng của sự hiểu biết cần phải bày tỏ thái độ và hành động.

Chúng tôi, những người chọn đứng về phía ánh sáng, đồng lòng ủng hộ GS. Chu Hảo cũng như NXB Tri Thức, với những nỗ lực cung cấp những tri thức nền tảng quan trọng nhất cho xã hội Việt Nam.

Chúng tôi, những người chọn chống lại phía bóng tối, đồng lòng lên án UBKTTW vì đề nghị kỷ luật sai trái, với những mưu toan cản trở GS. Chu Hảo và NXB Tri Thức trong việc cung cấp những tri thức nền tảng ấy.

Chúng tôi đồng thời ủng hộ mọi thái độ và hành động lành mạnh nào nhằm tiếp sức cho GS. Chu Hảo và NXB Tri Thức, trong đó có các tuyên bố ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam của TS. Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc và các đảng viên khác.

Chúng tôi sẵn lòng tiếp sức cho GS. Chu Hảo và NXB Trí Thức bằng mọi thái độ và hành động lành mạnh có thể, từ nhỏ bé – như trân trọng và tìm đọc các cuốn sách của NXB Tri Thức – đến lớn lao, như chiến đấu để làm cho các tư tưởng mới mẻ và cấp tiến trở nên phổ biến và ngự trị. Và đó là khi ánh sáng đã xua tan bóng tối.

Ngày 28/10/2018,

Những người chọn đứng về phía ánh sáng

_____

 

Noi Leo

Trước 30/4/1975 ở Sài gòn & VNCH có các nhà sách như “Khai Trí, Xuân Thu” ở Đại lộ Lê Lợi, và vô vàn nhà xuất bản đã từng đón nhận, in ấn, xuất bản, phát hành, phổ biến (mà không gặp bất cứ ngăn trở nào từ chính quyền VNCH) những cuốn sách tương tự hoặc tốt hơn so với những cuốn sách của nhà xuất bản “Tri Thức” nêu trên

Ở Hà Nội & Quốc Gia Việt Nam cũng vậy, trước 1954, trước khi việt cộng hồ chí minh & phiến quân cộng sản mao-ít hồ chí minh tuân lệnh Mao Trạch Đông ký vào bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục chia cắt VIệt Nam & QGVN (*), dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu ly khai Quốc Gia Việt Nam dựng nên nhà nước tổquốc xã hội chủ nghĩa mênh danh VNDCCH (**), phục vụ giặc tàu đem lá cờ búa liềm từ Trung cộng về cắm lên Hà Nội, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, bắc thuộc đỏ, ở phía bắc vỹ tuyến 17, thì ở Hà Nội & QGVN cũng có những nhà xuất bản tự do như vậy,

Tháng 4-1975 đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH đánh thuê cho giặc tàu tràn ngập VNCH, kế đó, theo gót đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH là hàng sư đoàn trí thức viên xã hội chủ nghĩa, trí thức viên cộng sản VNDCCH xâm lăng VNCH phục vụ giăc tàu phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VNCH, đốt sách VNCH, phá huỷ, cướp đoạt các nhà sách SÀi gòn & VNCH, (tháo gỡ đến từng con ốc chân máy các máy in của nhà in Kim Lai Ấn quán tối tân ở SG mang về hà nội đỏ làm nhà in cho nhà xuất bản “sự thật” in sách báo bịp bợm lừa dối người dân), tiêu diệt nền giáo dục tử tế của VN, thay vào đó là ách giáo dục xã nghĩa tay sai giặc Tàu, tiêu diệt nền dân chủ tự do của Việt nam, thay vào đó là ách cai trị cộng sản VNDCCH tàn ác tay sai giặc Tàu, phản dân hại nước

*****

Như vậy, theo định nghĩa “ánh sáng/bóng tối” của bài chủ, của “tuyên ngôn”, thì phải nói VNCH, QGVN là ánh sáng, nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH là bóng tối, nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa CHXHCNVN là bóng tối

Pháp đã trả lại độc lập cho Việt Nam 1949. Và Vua Bảo Đại đã thành lập Quốc gia Việt Nam từ 1949. Từ 1955/1956 Quốc Gia Việt nam thay đổi thể chế, thay đổi quốc hiệu để mang quốc hiệu mới là “VNCH”. VNCH đã soạn thảo Hiến pháp 1956.

VNDCCH là con đẻ cuả Trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, do Trung cộng, “cố vấn Trung quốc vỹ đại”, được hồ chí minh vào vai Lê CHiêu Thống rước vào Hà Nội chống lưng đỡ đầu việt cộng. Minh & phiến quân cộng sản mao-ít hồ chí minh ly khai QGVN dựng nên trên vùng lãnh thổ của QGVN ở phía bắc vỹ tuyến 17.

____
Trích:

Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 là bản hiến pháp  được hình thành trong thời  Đệ Nhất Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam vào năm 1956.

Bối cảnh lịch sử

Sau cuộc Trưng cầu Dân ý ở phía nam vĩ tuyến 17 vào Tháng Mười năm 1955 với kết quả là Quốc trưởng Bảo Đại bị truất phế thì tân tổng thống Ngô Đình Diệm cho nhóm họp Ủy ban Thảo hiến vào cuối năm 1955 gồm 11 thành viên để soạn Hiến pháp cho quốc gia cộng hòa mới. Sang Tháng Ba năm 1956 thì mở cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến với 123 đại biểu[2] để hoàn tất công việc soạn thảo và thông qua bản hiến pháp. Chính Quốc hội cũng đề cử 15 người lập ra Ủy ban hiến pháp riêng, chủ tịch là Trần Chánh Thành để cùng hiệp soạn.Tháng Bảy năm 1956 thì Quốc hội bỏ phiếu thuận và đến 26 Tháng Mười sau khi một vài điểm dị biệt giữa hai ngành lập pháp và hành pháp được giải quyết thì tổng thống ký văn bản ban hành. Ngày đó cũng là ngày quốc khánh của nền Đệ Nhất Cộng hòa.

Nhận định

Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là tam quyền phân lập và có mục tiêu để hai ngành lập pháp và hành pháp kiểm soát lẫn nhau. So sánh với các quốc gia khác thì Hiến pháp 1956 dồn nhiều quyền lực vào ngành hành pháp hơn vì tổng thống có những đặc quyền trong những trường hợp nội loạn, chiến tranh hay khủng hoảng tài chánh.”

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: