Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Tám 1st, 2018

►Vụ sửa điểm ở Sơn La: Dữ liệu gốc đã bị đốt? (1-8-2018)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Giao Duc, Thời Sự | Leave a Comment »

►Hoàn tiền hàng trăm bệnh nhân không xét nghiệm vẫn thu tiền (30-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►25 năm, 1993-2018, Việt Nam tiếp nhận 80 tỷ USD vốn ODA (26/07/2018)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Nợ công và Nợ doanh nghiệp | Leave a Comment »

►Cờ Đài Loan, quyền Việt Nam (RFA, 31-7-2018) — Việt Nam luôn sống dưới cái bóng của Trung Quốc nhưng muốn một sự độc lập nào đó (New York Times)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

“Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam là “nô lệ” của Bắc Kinh,… lãnh đạo Việt Nam luôn sống dưới cái bóng của Trung Quốc nhưng muốn một sự độc lập nào đó. The NYT

 

Đọc tiếp »

Posted in Chinh tri Trung Quoc, Thời Sự | Leave a Comment »

►Trung Quốc nổi giận vì Công ty Đài Loan treo cờ tại Việt Nam (RFA, 31-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Chinh tri Trung Quoc, Thời Sự | Leave a Comment »

►Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh làm thất nghiệp gia tăng và nhà nước VN thất thu nhiều ngoại tệ (25-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 01/08/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Kiều Hối - Nguồn Ngoại tệ cứu nền Kinh tế và nuôi đảng, kinh doanh | Leave a Comment »