Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy 19th, 2018

►Hơn 300 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang bị sửa điểm 17-7-2018

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Giao Duc | Leave a Comment »

►Quảng Bình: 37 người trong họ Bí Thư Huyện Quảng Trạch làm quan “đúng qui trình” (19-4-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Gia đình trị, Độc đảng lãnh đạo -Thể chế | Leave a Comment »

Đăng ngọc Hiến

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Buộc phải “chết lâm sàng”: Báo Tuổi Trẻ bị đình bản (Võ Thị Hảo, 18-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Biểu Tình và Lập Hội, Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

►Nội bộ Việt Nam thời “biểu tình” và “chống biểu tình” (21-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Biểu Tình và Lập Hội, Nhan Vat Chinh tri | Leave a Comment »

■ Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình (Tuổi trẻ, 19/06/2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

Bài này đã bị xoá. Báo Tuổi Trẻ đã bị phạt 220 triệu đồng, và đình bản 3 tháng vì đã đăng bài này một bài khác. 

 

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Sách-Hồi Ký-Bài Báo..., Thời Sự | Leave a Comment »

►Thiếu tướng Lê Mã Lương phản hồi cáo buộc của thiếu tướng Hoàng Kiền về đề nghị thu hồi cuốn sách (14-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông: Hoàng Sa và Trường Sa, Nhan Vat, Sách- Báo- Hồi Ký, Thời Sự | Leave a Comment »

►Về cuộc đời Tổng trưởng Tài Chính VNCH Châu Kim Nhân

Posted by hoangtran204 trên 19/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Miền Nam trước ngày 30-4-1975, Nhan Vat | Leave a Comment »