Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy 18th, 2018

►Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Các thế lực phản động ngày càng xảo quyệt, manh động, nguy hiểm…(18-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Công An, Dân Chủ và Nhân Quyền, Dối trá -Gạt gẫm-Tuyên truyền | Leave a Comment »

►Về lý do báo Tuổi Trẻ ăn quả phạt — Ai sai kỷ luật người đó, đình bản một tờ báo là thắt bao tử của 800 người. 

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Đình bản báo Tuổi Trẻ, một quyết định vô nhân đạo và trái pháp luật (17-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật Pháp | Leave a Comment »

►Đồng Nai: 20 người biểu tình ngày 10-6-2018 vẫn còn bị giam giữ ở Biên Hòa (17-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An | Leave a Comment »

►Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Google, Facebook chống lại luật an ninh mạng Việt Nam (Reuters, 17-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Luật an ninh mạng | Leave a Comment »

►Con Đường Tơ Lụa: Thủ đoạn của Trung Quốc bắt nước khác phụ thuộc (RFI, 17-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Đảng CSVN - còn đảng, còn mình..., Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »

■ NÓNG! 20 Thượng nghị sĩ và dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ gửi thư đến Facebook và Google yêu cầu: BẤT TUÂN luật An Ninh Mạng Việt Nam (17-7-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in chính trị Hoa Kỳ ở Châu Á, Luật an ninh mạng, Thời Sự | Leave a Comment »

►Thay …Ngựa Giữa Dòng!

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Tự do Báo Chí | Leave a Comment »

►Nguyễn Hải Long nhận tội “ Hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh “ (17.7.2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/07/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Nhan Vat Chinh tri, Pháp Luật | Leave a Comment »