Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Sáu 19th, 2018

►Để mai này mẹ không phải hổ thẹn với con…(Sài Gòn, 17-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/06/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »

►Hàng ngàn người dân Hà Tĩnh và Mỹ Tho biểu tình ôn hòa chống Luật Đặc khu và An ninh mạng (RFI, 17-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 19/06/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Luật an ninh mạng, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »

■ Sài Gòn, trong vòng vây quân Nguyên, Chủ Nhật, 17-6-2018

Posted by hoangtran204 trên 19/06/2018

“Đó quý vị thấy chưa, tụi tui dân Sài Gòn thứ thiệt, nghe tiếng gọi núi sông, kéo nhau vào trận. Chưa làm được chi đã lãnh cú nện vào bụng, vào đầu, bị lôi kéo như súc vật, ném lên xe, đạp đánh… nhưng, Cứ đợi đấy, người Sài Gòn chưa hề biết sợ, nhất là không bao giờ chịu sống nhục.”

 

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Biểu Tình và Lập Hội, Công An, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »

►Nhà báo Thu Uyên (VTV) trơ trẻn nói: Những người biểu tình ở Phan Rí là những con nghiện cần tiền, đi biểu tình lấy 300.000 đồng / 1 người!

Posted by hoangtran204 trên 19/06/2018

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Biểu Tình và Lập Hội, Luật an ninh mạng, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »

►Vô pháp luật, vô đạo, vô minh: bắt giữ 200 người giữa Sài Gòn 17-6-2018

Posted by hoangtran204 trên 19/06/2018

Chính quyền này đã kiệt quệ kế sách rồi hay sao mà lại đi làm những cái trò ti tiện như vậy?”

 

Đọc tiếp »

Posted in Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | Leave a Comment »