Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Sáu 6th, 2018

■ TIN NÓNG: Luật Đặc Khu dự định thông qua ngày 15/6/2018 do Trung Quốc soạn thảo và đưa cho Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính vào 20/3/2014

Posted by hoangtran204 trên 06/06/2018

Bằng chứng cho thấy rõ Bắc Kinh đứng đằng sau ‘sáng kiến’ Luật Đặc khu 15/6/2018 của VN.

Cuộc hội thảo diễn ra tại thành phố Hạ Long ngày 19, 20, 21/3/2014 với  cố vấn của Tập Cận Bình là bà Đào Nhất Đào và phái đoàn chuyên gia chuyên nghiên cứu về đặc khu của TQ.   Chỉ 5 tuần sau, ngày 29/4/2014, chính phủ VN dịch các tài liệu TQ ra tiếng Việt, và biến thành dự luật đặc khu. Dự luật này đăng ngày 29/4/2014 ở đây:

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-34-2014-nd-cp-quy-che-khu-vuc-bien-gioi-dat-lien-nuoc-viet-nam-228215.aspx

 

Đọc tiếp »

Posted in Bán Tài Nguyên Khoa'ng Sản- Cho Nước Ngoài Thuê Đất 50 năm, Thời Sự, Đặc Khu Nhượng Địa 99 năm | 1 Comment »

►”Một mình ông Tất Thành Cang đơn thương độc mã thì không làm được gì đâu!” (6-6-2018)

Posted by hoangtran204 trên 06/06/2018

 

 Ông Tất Thành Cang. (Ảnh: VOV)

 Ông Tất Thành Cang. (Ảnh: VOV)

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Cướp Đất Đai, Nhan Vat Chinh tri, Nhóm Lợi Ích- Tư bản đỏ | Leave a Comment »