►Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến 15/12/201

Dưới tài lãnh đạo của đảng, 66%nền kinh tế xuất nhập khẩu của Việt Nam nằm trong tay nước ngoài, tức các doanh nghiệp FDI.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩuhàng hóa cả nước đạt gần405,28 tỷ USD…

FDI xuất nhập khẩu gần 265,85 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

_____

TT Nguyễn Xuân Phúc đã từng phát biểu tháng 5/2017 rằng:

______

THUA LỖ vì thiếu tầm nhìn về tình hình biến động của các nước khác.