trung tuong huu tuoc
Khởi công xây dựng từ năm 2014, đến nay 2018