Trần Hoàng Blog

 • Bài viết mới

 • Thư viện

 • Chuyên mục

 • Tháng Tư 2018
  C H B T N S B
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Bài viết mới

►Kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ để bù đắp bội chi, trả nợ…(Thứ Hai, 23/4/2018)

Posted by hoangtran204 trên 24/04/2018

Năm này qua năm khác, nhà nước VN và những cuộc vay mượn triền miên

-kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 342.060 tỷ đồng…

-kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 384.000 tỷ đồng…

Năm 2016, vay 20 tỷ đôla.  Thoibaokinhtevietnam

Năm 2015, vay 16 tỷ đôla. Năm 2014, vay 15 tỷ đôla. …

 

 

Thứ Hai, 23/4/2018

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ đồng, gồm vay trong nước 275.970 tỉ đồng và nước ngoài 108.030 tỉ đồng.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ đồng, gồm vay trong nước 275.970 tỉ đồng và nước ngoài 108.030 tỉ đồng.

Trong đó vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỉ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỉ đồng; vay về cho vay lại 42.230 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỉ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỉ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỉ đồng.

Phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018 bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỉ đồng.

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỉ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỉ đồng.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD;

Dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31-12-2017. Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình vay trả nợ, kiến nghị phương án giám sát, chủ động giảm dư nợ vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức. Đồng thời, phải kiểm soát dư nợ nước ngoài ngắn hạn cuối năm 2018 của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng bằng dư nợ cuối năm 2017.

PV

________

Thứ tư 03/05/2017

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2017

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt  kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 là 342.060 tỷ đồng, gồm: Vay trong nước 243.300 tỷ đồng và vay ODA, ưu đãi nước ngoài 98.760 tỷ đồng, trong đó vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316.300 tỷ đồng (vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng); vay về cho vay lại 25.760 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260.150 tỷ đồng, trong đó: Trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 242.900 tỷ đồng; trả nợ của các dự án cho vay lại 17.250 tỷ đồng.

Phê duyệt hạn mức được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2017, bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.250 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 8.000 tỷ đồng; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.500 triệu USD; hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 23.857 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát lại sự cần thiết và hạn mức Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 25.145 tỷ đồng, phù hợp định hướng tái cơ cấu VDB Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian tới.

Bên cạnh đó, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán đối với các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho hỗ trợ ngân sách nhà nước chung, khả năng triển khai và giải ngân nhanh trong năm 2017 trong trường hợp vượt dự toán được duyệt.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60.000 tỷ đồng được Quốc hội phê duyệt; báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế năm 2017 cho xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách nhà nước vượt quá 60.000 tỷ đồng.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Hoàng Diên

_________

2016–VAY 20 TỶ ĐÔ LA

Kế hoạch trả nợ năm 2016 là 273.300 tỷ đồng

Thoibaokinhtevietnam

08/06/2016 

(TBTCO) – Năm 2016, Chính phủ vay 452.000 tỷ đồng (bao gồm: vay để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng; phát hành trái phiếu chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỷ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng; vay đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng); kế hoạch trả nợ năm 2016 là 273.300 tỷ đồng.

Đây là nội dung của Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016, ban hành kèm theo Quyết định 1011/QĐ-TTg  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/6/2016.

Theo quyết định, nguồn huy động vốn gồm: Vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, vay từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và SCIC là 336.000 tỷ đồng.

Vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 4.700 triệu USD (tương đương 99.000 tỷ đồng, trong đó 43.000 tỷ đồng cho vay lại và 56.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi, xem xét điều kiện thị trường vốn trong nước và quốc tế để linh hoạt thực hiện huy động 17.000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như: phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế,…  

Trường hợp cần thiết phát hành trái phiếu quốc tế hoặc trái phiếu Samurai, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị quyết số 99/2015/NQ13 của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2016 là 273.300 tỷ đồng. Trong đó: Trả nợ trực tiếp của Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 là 154.000 tỷ đồng (bằng 15,2% dự toán thu NSNN năm 2016); trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại khoảng 24.000 tỷ đồng; đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng.

Chỉ tiết quyết định xem tại đây.

Đức Minh

Thoibaokinhtevietnam

_________

Lại xin Chính phủ bảo lãnh vốn vay cho Dung Quất

Kinh tế

Lại xin Chính phủ bảo lãnh vốn vay cho Dung Quất

(PLO)-  PVN cho rằng để đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cần thiết phải có một số cơ chế đặc thù, trong đó có việc bảo lãnh vốn của Chính phủ.

Bản tin liên quan

Nguồn tin từ Bộ Công Thươngcho biết, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) do Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) quản lý, vận hành.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án ước tính khoảng 1,8 tỉ USD với cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay là 30%/70%.  Như vậy khoản vay dự kiến là 1,2 tỉ USD và đang trong giai đoạn thu xếp vốn.

PVN cho rằng để đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho dự án cần thiết phải có một số cơ chế đặc thù, trong đó có việc bảo lãnh vốn của Chính phủ.

Hiện nay, xăng của Dung Quất có lợi thế hơn về thuế so với xăng nhập khẩu. Nhiều đầu mối xăng dầu trong nước cho hay đã giảm mua xăng của Hàn Quốc để thay thế bằng nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh này sẽ mất đi khi thời điểm năm 2024 đến gần và thuế nhập khẩu xăng về 0% theo quy định của các hiệp định thương mại tự do.

Do đó, PVN tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu trình Thủ tướng ban hành cơ chế ưu đãi bổ sung cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là cơ chế ưu đãi về thuế đối với sản phẩm xăng dầu của nhà máy Dung Quất.

PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng Chính phủ không nên đứng ra bảo lãnh vốn vay cho dự án này. Bởi trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã có nhiều chính sách ưu đãi từ Chính phủ nhưng chưa thực sự hiệu quả. Nếu Chính phủ tiếp tục đứng ra bảo lãnh vay vốn sẽ rất mạo hiểm, tạo ra lỗ hổng đối với ngân sách, đẩy nợ công tăng cao.

“Chúng ta đang tính toán Chính phủ không bảo lãnh vay các dự án. DN nào cũng đòi cơ chế đặc thù sẽ vô cùng nguy hiểm, Chính phủ cần xem xét thận trọng, xem dự án đó có hiệu quả hay không bởi nếu dự án có hiệu quả thì các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước sẵn sàng cho vay mà không cần Chính phủ đứng ra bảo lãnh”- Ông Long nói.

Tư duy vay vốn nhờ bảo lãnh Chính phủ  là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ công tăng.

Theo Bộ Tài chính, đến 31-12-2015, tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh đã lên tới trên 459.000 tỉ đồng (xấp xỉ 21 tỉ USD), chiếm khoảng 17,6% tổng dư nợ công và bằng 11,1% GDP.

TRÀ PHƯƠNG

_________

Bản tin liên quan

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: