Trần Hoàng Blog

►Nợ công của Việt 3,1 triệu tỷ đồng năm 2017— Trước đó, năm 2015 nợ công là 2,1 triệu tỷ đồng

Posted by hoangtran204 trên 28/01/2018

2015 dư nợ của Chính phủ là hơn 94 tỷ USD, tương đương hơn 2 triệu tỷ đồng

Cuối 2017, dư nợ công khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6%GDP.

 

 

 

 

Nợ công năm 2015 tương đương 61% GDP.

Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP. Nợ chính phủ bảo lãnh cũng rất lớn.

Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Bản tin nợ công số 5. Bản tin này được phát hành chậm hơn so với quy định và cách thời điểm phát hành bản tin nợ công số 4 hơn 1 năm.

Theo đó, nợ công năm 2015 chiếm 61% GDP (trần Quốc hội cho phép là 65% GDP). Trong khi đó, nợ công năm 2011 mới chỉ chiếm 54,9% GDP.

Trong đó, nợ nước ngoài chiếm 42% GDP. Nợ Chính phủ so với GDP năm 2015 là 49,2%.

 Nợ công Việt Nam lớn, trong đó nợ được Chính phủ bảo lãnh liên tục tăng.

Nợ công Việt Nam lớn, trong đó nợ được Chính phủ bảo lãnh liên tục tăng.

Năm 2015 nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách là 14,9% GDP, trong khi năm 2011 là 15,6% GDP.

Cụ thể hơn về số liệu, Bản tin nợ công cho thấy, năm 2015 dư nợ của Chính phủ là hơn 94 tỷ USD, tương đương hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong đó nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là hơn 54 tỷ USD.

Con số nợ vay năm 2015 cao hơn nhiều năm 2011. Năm 2011, dư nợ vay Chính phủ là hơn 52 tỷ USD (tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng).

Cũng trong năm 2015, Chính phủ đã trả được hơn 13,3 tỷ USD, tương đương hơn 288 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ vay trong nước.

 

Dư nợ Chính phủ tăng nhanh những năm gần đây.

Số liệu từ Bản tin nợ công cho thấy khuynh hướng tăng cường vay nợ trong nước những năm gần đây, hạn chế vay nước ngoài.

Từ năm 2013 trở về trước, vay nợ nước ngoài luôn cao hơn vay nợ trong nước.

Nhưng từ 2014 đến nay có sự thay đổi rõ rệt, nợ vay trong nước tăng lên nhanh chóng. Từ mức chỉ vay trong nước 20 tỷ USD vào năm 2011 thì con số này đã tăng lên gấp gần 3 lần, với hơn 54 tỷ USD nợ được vay trong nước.

Tỷ lệ nợ vay nước ngoài theo đó cũng giảm dần dù số lượng tuyệt đối vẫn tăng nhẹ. Nếu như nợ vay trong nước năm 2015 tăng gấp gần 3 lần năm 2011, thì nợ vay nước ngoài chỉ tăng từ con số 32 tỷ USD của năm 2011 lên hơn 39 tỷ USD của năm 2015.

Ba chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bản tin nợ công cũng đề cập đến số liệu liên quan đến vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh trong giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, năm 2015 nợ được Chính phủ bảo lãnh là gần 21 tỷ USD, tương đương trên 455 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2011 (năm 2011 con số này mới chỉ là 13 tỷ USD).

Nợ được Chính phủ bảo lãnh phần lớn là vay nước ngoài với hơn 11,3 tỷ USD, còn lại là vay trong nước.

 
 

2011-2015.

Năm 2015 cũng đã thanh toán hơn 5,4 tỷ USD để trả nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Liên quan đến số nợ được Chính phủ bảo lãnh, giữa năm 2016 Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng bày tỏ quan ngại về khoản nợ này.

Tính đến hết 2015, tổng số nợ thực tế được Chính phủ bảo lãnh là khoảng 21 tỷ USD (bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam – SBIC). Con số bảo lãnh này chiếm khoảng 17,6% tổng dư nợ công và bằng 11,1% GDP. Đáng chú ý, riêng trong giai đoạn 2011-2015 đã có sự “bùng nổ” về bảo lãnh các khoản vay.

Giai đoạn này, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh vay trong và ngoài nước cho 35 chương trình, dự án với tổng số vốn cam kết tương đương 15,6 tỷ USD. Hầu hết là vay nước ngoài với 14 tỷ USD.

Bộ Tài chính cho hay, tổng số tiền Chính phủ cam kết cấp bảo lãnh giai đoạn này đã gấp gần 3 lần giai đoạn 2007-2010. Trong đó, năm 2012 là đỉnh của huy động vốn thông qua bảo lãnh chính phủ (4,35 tỷ USD).

“Các nghĩa vụ nợ dự phòng từ bảo lãnh chính phủ là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong tương lai”, Bộ Tài chính đánh giá.

Theo Lương Bằng
Theo Vietnamnet
___________
 

3,1 triệu tỷ đồng nợ công: Mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 33 triệu đồng

THỨ 4, 25/10/2017
 

Báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công cho biết trên cơ sở kế hoạch vay và trả nợ công năm 2017 và tình hình thực hiện đến 30/9/2017, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6%GDP, nếu chia trung bình cho 94 triệu dân, mỗi người dân đang gánh khoảng 33 triệu tỷ đồng. Dư nợ chính phủ khoảng 51,8%GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2%GDP, trong giới hạn được Quốc hội cho phép.

Nếu so sánh với năm 2016, nợ công trên GDP có giảm đi 1 điểm phần trăm. Nhưng nếu xét đến giá trị tuyệt đối thì dư nợ công năm nay tăng thêm 0,26 triệu tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết Chính phủ dự kiến vay mới trong năm 2018 nhằm bù đắp bộ chi Ngân sách Trung ương là 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng.

Về vay nợ của chính quyền địa phương, theo khung cân đối Ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến vay để bù đắp cho bội chi Ngân sách địa phương là 11.149,7 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc khoảng 9.951 tỷ đồng.

Với các kế hoạch như trên, dự kiến dư nợ công cuối năm 2018 ở mức khoảng 63,9%GDP, dư nợ chính phủ ở mức khoảng 52,5%GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%GDP. Tỷ lệ này vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, theo báo cáo Chính phủ.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong năm 2016 tiếp tục tăng lên so với năm trước. Căn cứ vào các chỉ số của năm 2016, ước tính của năm 2017 Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh công tác quản lý nợ công.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục quản lý chặn chẽ việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện vay nợ trong phạm vi kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vay cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ việc vay về cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ trong phạm vi chỉ tiêu an toàn nợ được Quốc hội cho phép.

Chính phủ cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, hạn mức vay thương mại trung và dài hạn của của doanh nghiệp hàng năm tối đa là 5,5 tỷ USD, mức độ tăng tối đa hàng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8-10%.

Thống kê số lượng và giá trị các dự án mới ký kết và có khả năng sẽ ký kết trong giai đoạn 2016-2020 mà chưa có trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để có căn cứ đánh giá tác động đến nợ công cũng như kế hoạch tài chính trung hạn.

Mặt khác, đề xuất, lựa chọn dự án đầu tư phát triển quan trọng và cần thiết để vận động nhà tài trợ và sử dụng nguồn vốn ODA, đồng thời phải tính đến xu hướng gia tăng chi phí, kỳ hạn vay ngắn hơn do Việt Nam tốt nghiệp nguồn vốn ODA nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

Nguyễn Dương,  (theo Trí Thức Trẻ)

______________

Nợ công đã chạm đỉnh

THỨ 4, 27/09/2017

Nợ được Chính phủ bảo lãnh là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ trong tương lai.

Theo Bản tin Nợ công số 5 vừa được công bố, Bộ Tài chính cho biết nợ công của Việt Nam tính đến hết năm 2015 là hơn 2 triệu tỉ đồng. Ba chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đáng chú ý, bản tin này phát chậm hơn quy định và cách thời điểm phát hành bản tin nợ công số 4 hơn 1 năm.

Sớm chạm ngưỡng 65% GDP

Tính đến cuối năm 2015, dư nợ của Chính phủ là hơn 94 tỉ USD, tương đương hơn 2 triệu tỉ đồng, trong đó nợ nước ngoài là 39,6 tỉ USD, nợ trong nước là hơn 54 tỉ USD. Như vậy tính trung bình tại thời điểm 2015, mỗi người dân Việt Nam gánh 22,5 triệu đồng nợ công.

Đáng lưu ý cơ cấu vay nợ theo thị trường năm 2015 đã khác so với trước năm 2013, đang diễn biến theo xu hướng tăng cường vay nợ trong nước, hạn chế vay nước ngoài. Năm 2011, nợ trong nước chỉ ở mức 20 tỉ USD nhưng đến năm 2015, đã tăng lên 54 tỉ USD. Cũng trong năm 2015, Chính phủ đã trả được hơn 13,3 tỉ USD, tương đương hơn 288.000 tỉ đồng, chủ yếu là trả nợ vay trong nước.

 Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại, vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Ảnh: Tấn Thạnh

Đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây được đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại, vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Ảnh: Tấn Thạnh

Tại bản tin này, Bộ Tài chính cho biết năm 2015, nợ được Chính phủ bảo lãnh là gần 21 tỉ USD, tương đương hơn 455.000 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 13 tỉ USD của năm 2011. Nợ được Chính phủ bảo lãnh phần lớn là vay nước ngoài hơn 11,3 tỉ USD (bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – SBIC), còn lại là vay trong nước. Theo Bộ Tài chính, đây là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong tương lai.

Như vậy, nợ công vẫn đang tăng nhanh, năm 2011 nợ công mới chỉ ở mức 54,9% GDP nhưng năm 2015 đã tương đương 61% GDP.

Còn theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), tính đến năm 2016, nợ công đã bằng 64,7% GDP, gần chạm ngưỡng 65% GDP Quốc hội cho phép. Với giả định kinh tế tăng trưởng GDP từ 6,7%-7%/năm, Bộ Tài chính tính đỉnh nợ công sẽ là thời điểm năm 2017-2018. Theo đó, năm 2017, nợ công dự kiến ở mức 64,8% GDP và năm 2018, nợ công ở mức 64,7% GDP. Từ năm 2019 trở đi nợ công sẽ giảm dần và năm 2020 dự kiến còn 63,7% GDP.

1 bộ hay 3 bộ cùng quản lý?

Để quản lý chặt chẽ nợ công, Quốc hội đang xem xét Luật Quản lý nợ công sửa đổi thay thế cho Luật Quản lý nợ công năm 2009. Một trong những vấn đề mấu chốt là cơ quan nào quản lý nợ công đến nay vẫn chưa thống nhất.

Là cơ quan soạn thảo, Bộ Tài chính đề xuất gom về một đầu mối cho bộ này quản lý nợ công nhưng Chính phủ yêu cầu giữ nguyên cơ chế 3 cơ quan cùng quản là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Không chấp nhận với cách quản lý “không giống ai trên thế giới là 2 người đàm phán đi vay, 1 người phân bổ, 1 người cân đối trả nợ”, Quốc hội yêu cầu Chính phủ trình ra phương án khả thi nhất để quản lý nợ công. Bởi việc quy định nhiều cơ quan cùng là đầu mối quản lý nợ công như hiện nay là chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính và sẽ không khắc phục được các hạn chế đang diễn ra. Trên thực tế, nhiều đầu mối quản lý nên phân tán, khó phối hợp trong công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, bố trí vốn đối ứng còn khó khăn, bất cập.

Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cho rằng một điều quan trọng để Luật Quản lý nợ công có hiệu quả là phải nhận diện và quản lý được nguồn hình thành nợ công. Nguồn hình thành nợ công lớn nhất hiện nay là thâm hụt ngân sách. Do đó, cần chuẩn bị một kế hoạch tài khóa bền vững, dài hơi, giúp nền kinh tế tránh được những cú sốc tài khóa tiêu cực trong tương lai. Muốn vậy, Việt Nam cần xây dựng một chuẩn mực hạch toán thâm hụt ngân sách theo thông lệ quốc tế. Các khoản chi để ngoại bảng phải được tuyệt đối tránh.

Theo chuyên gia này, các bản tổng kết về nợ công hiện nay của Chính phủ mới chỉ dừng ở việc liệt kê tổng nợ công mà chưa gắn với đánh giá chất lượng của từng khoản mục chi hay đầu tư sử dụng nợ công. Nếu dự thảo luật sửa đổi về quản lý nợ công không chú trọng đến điều này, việc quản lý nợ công vẫn thiếu các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ nợ công trở thành gánh nặng cản trở sự phát triển của nền kinh tế hoặc tệ hơn là dẫn đến khủng hoảng kinh tế, như đã diễn ra tại nhiều nền kinh tế thời gian vừa qua.

ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á (ADOU) 2017 do ADB công bố ngày 26-9 dự báo điều chỉnh giảm đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống còn 6,3% trong năm 2017 và 6,5% trong năm 2018.

Báo cáo nhấn mạnh rằng dù nền kinh tế Việt Nam vận hành tương đối tốt trong bối cảnh có nhiều thách thức song vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết để bảo đảm tăng trưởng bền vững. Trong đó, những nỗ lực gần đây để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngân hàng vốn đã khá cao, bằng việc hạ lãi suất xuống các mức thấp kỷ lục có thể làm gia tăng rủi ro trong lĩnh vực tài chính, nhất là khi tính tới khối lượng lớn các khoản nợ xấu còn tồn đọng. Tiến độ đạt được trong tái cơ cấu ngân hàng và giải quyết nợ xấu rất hạn chế. Mặc dù tỉ lệ nợ xấu được xác định là 2,6% tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 3-2017 song tổng nợ xấu – bao gồm cả nợ xấu được báo cáo, nợ xấu chưa xử lý đang được quản lý bởi Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) và nợ được phân loại là có rủi ro trở thành nợ xấu – ước tính lên đến 10,1% tổng dư nợ trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Để bảo đảm quản lý tốt những rủi ro này, điều then chốt là phải tăng cường các quy định và giám sát chất lượng khoản vay cũng như tiếp tục đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, mặc dù tiến triển hiện tại của việc cắt giảm thâm hụt ngân sách là đáng khen ngợi song điều này cũng làm giảm chi tiêu cho đầu tư cơ bản. Nếu không được cân đối, có khả năng ảnh hưởng tới hiệu quả tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng dù sản xuất định hướng xuất khẩu vẫn là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam nhưng thặng dư thương mại đã giảm nhanh hơn kỳ vọng, do nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, thặng dư thương mại đã thu hẹp chỉ còn khoảng 1,5% GDP, so với mức 8,1% cùng kỳ năm 2016. “Việt Nam có thể phải đối mặt với rủi ro gia tăng nếu có sự suy giảm của các nền kinh tế công nghiệp chủ chốt hoặc tốc độ tăng trưởng thấp ngoài dự kiến của Trung Quốc, một đối tác thương mại ngày càng quan trọng của Việt Nam” – Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick lưu ý.D.Ngọc

Theo Tô Hà
Theo Người lao động
_______________
KINH TẾ

Nợ công trên 3,1 triệu tỷ đồng

 
(ĐTTCO) – Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình nợ công gửi các đại biểu Quốc hội và cho biết, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 62,6% GDP tương đương hơn 3,1 triệu tỷ đồng (GDP năm 2017 khoảng 5,1 triệu tỷ đồng).

Tính đến hết năm 2017 nợ Chính phủ khoảng 2,59 triệu tỷ đồng (51,8% GDP) và nợ được Chính phủ bảo lãnh khoảng 498.000 tỷ đồng, nợ địa phương 39.600 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết, dù Chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài nhưng với hệ số thanh toán trả nợ nói trên là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước.
Dù quy mô nợ công tăng nhưng áp lực đã giảm so với cách đây 2-3 năm. Năm 2017 Quốc hội quyết dự toán bội chi ngân sách 178.300 tỷ bằng 3,5% GDP, trong đó huy động trái phiếu chính phủ 50.000 tỷ đồng, vay ODA 60.000 tỷ đồng. Việc đưa trái phiếu chính phủ, ODA vào tính bội chi sẽ giúp quản lý tập trung hơn, tốt hơn. Năm 2017, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây quản lý được bội chi ngân sách cả ở con số tuyệt đối và tương đối, tương ứng 178.300 tỷ đồng và 3,5% GDP.
Cũng theo báo cáo, năm 2018, Chính phủ dự kiến vay mới để trả nợ gốc khoảng 146.770 tỷ đồng, vay nước ngoài về cho vay lại 40.000 tỷ đồng và vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương khoảng 195.000 tỷ, dự kiến vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương gần 11.150 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là gần 10.000 tỷ đồng…
Nợ công năm 2018 sẽ ở mức khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ 52,5% GDP và nợ nước ngoài quốc gia là 47,6% GDP. Để quản lý nợ công, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ chi tiêu, cân đối thu – chi ngân sách, cũng như huy động vốn ngân sách cho đầu tư phát triển và chỉ vay nợ trong phạm vi kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt…
Phân tích về tỷ lệ nợ trong nước và nước ngoài hiện nay, theo ông Đinh Tiến Dũng, năm 2011, nợ nước ngoài trong nợ Chính phủ là khoảng 60%, nợ trong nước khoảng 40% thì hiện nay tỷ lệ này đảo ngược và việc cơ cấu lại nợ công đang đi đúng hướng là giảm nợ nước ngoài tăng nợ trong nước.

Ng.Quang

______________

 

Ai được giao quản lý nợ công 3,1 triệu tỷ đồng?

Tin tức VN

04/11/2017 

 

Với cơ chế hiện nay, việc xác định trách nhiệm chính quản lý các khoản vay nước ngoài (ODA) rất phức tạp, khó kiểm soát chỉ số an toàn nợ công cũng như hạn mức vay.

Báo cáo về tình hình nợ công vừa được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV Chính phủ cho biết, đến hết năm 2017 nợ Chính phủ khoảng 2,59 triệu tỷ đồng (51,8% GDP) và nợ được Chính phủ bảo lãnh khoảng 498.000 tỷ đồng, nợ địa phương 39.600 tỷ.

Theo đó, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP và lên 63,9% GDP vào năm 2018.

Năm 2016, các chỉ tiêu về nợ công năm 2016 nằm trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó: dư nợ công là 2,86 triệu tỷ đồng (bằng 63,6% GDP), nợ Chính phủ là 2,37 triệu tỷ đồng (bằng 52,6% GDP), nợ được Chính phủ bảo lãnh là 461.616 tỷ đồng (bằng 10,25% GDP), nợ chính quyền địa phương là 34.043 tỷ đồng (bằng 0,76% GDP).

Tại phiên thảo luận về Luật Quản lý nợ công ngày 3/11, nhiều đại biểu Quốc hội cùng quan điểm thống nhất một đầu mối quản lý nợ công thay vì để cả 3 cơ quan cùng chịu trách nhiệm như hiện nay là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giữ quy định cũ là giao 3 cơ quan cùng quản lý nợ công, còn cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng chỉ nên giao cho Bộ Tài chính thống nhất quản lý.

Ủng hộ phương án trên Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) cho rằng như vậy là phù hợp với nguyên tắc “1 việc chỉ giao 1 cơ quan chịu trách nhiệm” và với thông lệ quốc tế, khắc phục được hạn chế của công tác quản lý nợ công hiện nay là phân tán, hiệu lực chưa cao, chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tế.

Với cơ chế hiện nay, việc xác định trách nhiệm chính quản lý ODA rất phức tạp, khó kiểm soát chỉ số an toàn nợ công cũng như hạn mức vay. “Suốt thời gian năm 2011-2014, mức vay nợ của Chính phủ đối với một số khoản nợ tăng lên rất cao, quy định về kế hoạch chiến lược huy động vốn với tổ chức thực hiện khác nhau. Một số trường hợp Chính phủ đã phải trình Quốc hội phê chuẩn bội chi hằng năm cao hơn dự toán đã được phê duyệt. Rõ ràng thực tế đặt ra yêu cầu cấp bách là phải điều chỉnh”, Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai phân tích.

“Bắt bệnh” nợ công, Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (đoàn TP HCM) chỉ ra bội chi ngân sách kéo dài, cộng với không ai chịu trách nhiệm một thời gian dài dẫn tới tăng nợ công. Còn ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM) nêu thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là nợ công tăng rất nhanh, áp lực trả nợ rất cao nhưng lấy cái gì để bảo đảm nợ công thì trong luật chưa làm rõ.

“Đi vay về rồi thì phải giám sát cho vay, làm sao bảo đảm thu hồi nợ được thì chưa đề cập đến nên cần bổ sung quy định”, ông Ngân nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) đề xuất thêm trong quản lý nợ công cần đưa vào trách nhiệm của nợ doanh nghiệp nhà nước. Ông chỉ rõ: “Phải đưa vào báo cáo nợ công để theo dõi và giám sát, vì chúng ta không thể nào phủi tay đối với hơn 400 tỉ USD mà doanh nghiệp nhà nước đang nợ hiện nay”.

Trong khi đó Đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Định) cho rằng, nợ công của Việt Nam vừa qua tăng đột biến từ 1,1 triệu tỉ đồng năm 2011 lên 3,1 triệu tỉ đồng năm 2017. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ứng quỹ trả nợ thay cho các dự án, hiệp định không hiệu quả trên 400 triệu USD. Nếu các dự án này không hấp thụ được, ngân sách sẽ phải trả nợ thay lên đến nhiều tỉ USD.

Ví dụ, khoản vay của Vinashin (Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) đang được cơ cấu lại nhưng chắc chắn ngân sách Nhà nước phải trả nợ thay. Nguyên nhân không nhỏ là không tập trung vào một đầu mối quản lý nợ công.

Để khắc phục, dự thảo luật đã quy định chặt chẽ về điều kiện vay, điều kiện bảo lãnh, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan phê duyệt sử dụng vốn vay để không còn tình trạng sử dụng vốn vay kém hiệu quả như vừa qua làm mất lòng tin của nhân dân cũng như tư duy nhiệm kỳ “vay được cứ vay, đời sau sẽ trả”.

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: