Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 15th, 2018

►Luật cho phép ngân hàng khai phá sản có hiệu lực từ hôm nay 15/1/2018

Posted by hoangtran204 trên 15/01/2018

Đừng tập trung tất cả tiền bạc và gởi  tại 1 ngân hàng. Phải phân tán mỏng ra, và gởi tiền ở nhiều ngân hàng khác nhau. 

Mức tối đa là ngân hàng chỉ bồi thường 50 triệu đồng.

Ai gởi trên số tiền đó, thì phần tiền dôi ra sẽ bị mất khi ngân hàng khai phá sản: ngân hàng không đền.

Thí dụ: mức gởi mà ngân hàng chịu trách nhiệm khi có rủi ro là 50 triệu đồng.  Ông A gởi 90 triệu, thì ông ấy sẽ bị mất 40 triệu nếu ngân hàng khai phá sản. 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »