Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Hai 6th, 2017

►Anh Võ Văn Thưởng thấy vụ BOT CAI LẬY thế nào?

Posted by hoangtran204 trên 06/12/2017

Quê của anh Võ Văn Thưởng ở Măng Thít, cách Cai Lậy 30 km nên rất khó lòng để VVT có ý kiến. Anh Thưởng giữ im lặng và không ra lệnh cho báo chí im cũng là tốt rồi. 

 

Đọc tiếp »

Posted in Giao Thông, Thời Sự | Leave a Comment »

►Trận Ấp Bắc Thực Tế và Huyền Thoại (Cựu chuẩn tướng Lý Tòng Bá)

Posted by hoangtran204 trên 06/12/2017

“việc sách báo VC và Tây phương nói quân VNCH thua trong trận Ấp Bắc là xuyên tạc, là sai sự thật.

Và nếu còn sống (**) đến hôm nay, chưa chắc John Paul Vann đã cho Neil Sheehan viết trận Ấp Bắc một cách thiếu sót và sai lệch. Vì đó cũng chính là cái thiếu sót của J.P.Vann trong những phút giây đầu tiên của trận Ấp Bắc, vì ông chưa đủ kinh nghiệm và hiểu biết về chiến tranh du kích kiểu VC. Sự thiếu sót và thiếu kinh nghiệm đó của ông và ký giả Tây phương đã làm cho các bài viết về trận Ấp Bắc (cũng như nhiều lãnh vực khác…) bị bóp méo và hiểu lệch khác đi”, cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Chien Tranh Viet Nam, Thời Sự | Leave a Comment »

►Trận Ấp Bắc 2/1/1963 theo tường thuật của cựu Đại tá Hà Mai Việt

Posted by hoangtran204 trên 06/12/2017

“Hành động hốt-hoảng và báo-cáo sai-lạc của Cố-vấn John P. Vann chính là đầu giây mối nhợ khiến trận Ấp Bắc trở nên một đề-tài nóng bỏng, để từ một trận nhỏ, không có gì quan-trọng, đưa đến việc giới truyền-thông Hoa-Kỳ lượng-giá mơ-hồ mà kết-luận là quân đội VNCH còn non kém.” 

BOT Cai Lậy chỉ nằm cách Ấp Bắc 10 km.

 

Đọc tiếp »

Posted in Chien Tranh Viet Nam, Thời Sự | Leave a Comment »