– Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác. Đất nước phát triển mà lòng dân không yên, ngày nào tuần nào cũng có khiếu kiện thì không ổn, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nói với cử tri Đồng Nai.