Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười Một 6th, 2017

►Mặc dù APEC Đà Nẵng 2017 sắp khai mạc ngày 11-11 và Cách mạng tháng 10 Nga đã trôi qua gần 1 tháng, nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng mới sực nhớ và làm lễ kỷ niệm 100 năm CM Nga: “Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay” (5-11-2017)

Posted by hoangtran204 trên 06/11/2017

Luôn đi ngược với trào lưu thời đại. Nga và 16 nước Đông Âu đã hoàn toàn loại bỏ chủ nghĩa CS năm 1989-1991. Tượng đài Lenin đã bị kéo sụp đổ khắp nơi. CNXH đã bị quăng vào sọt rác.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »

►Khi nào thì đảng CSVN sụp đổ–100 Năm Cách mạng tháng 10 Nga– Ngày ấy 1991 và Bây giờ 2017

Posted by hoangtran204 trên 06/11/2017

26-12-1991

Liên Xô đã tan rã sau 64 năm theo cộng sản.

17 triệu đảng viên cộng sản Liên Xô đã tự động giải tán mà không có một thế lực thù địch hay phản động  nào để đổ lỗi. 

Trưởng ban cải cách hiến pháp: Chúng tôi đang nghiên cứu Montesquier.

Đảng CSLX có thuê cho văn đảng đối lập một văn phòng và hai đảng ở chung một tòa nhà.

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Thời Sự | Leave a Comment »