Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Mười 17th, 2017

►’Bùa phép’ để phá rừng (16-10-2017)

Posted by hoangtran204 trên 17/10/2017

Chỉ có cán bộ đảng viên phá rừng phòng hộ… lấy gỗ bán chia nhau. Bán đất rừng làm nghĩa trang. 

 

 

Còn nếu, đất rừng phòng hộ đó thuộc thẩm quyền T.Ư thì sẽ phụ thuộc nhiều cơ quan, ban ngành, không dễ thực hiện ý đồ phá rừng làm công viên nghĩa trang.

 

Đọc tiếp »

Posted in Rừng: Phá rừng | Leave a Comment »