Tìm hiểu về trường Đại học đã cấp bằng Tiến sĩ cho Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nhiều sự thật “thú vị” đã được phát hiện.
(Trường Southern California University là một trường dạy trực tuyến online, không đòi hỏi người ghi danh học phải xuất trình giấy tờ hay các điểm thi các môn học tuyển sinh như GRE, GMAT, bất cứ ai ghi danh học cũng được, và trường không đòi hỏi người học phải đến trường.)