Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Chín 8th, 2017

►Tưởng đã về hưu chờ ngày ra tòa vụ Formosa, nhưng không: Bí thư Võ Kim Cự được thăng chức làm Phó Ban Chỉ đạo đổi mới…

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2017

Đảng và chính phủ vẫn bao che và chiếu cố các ủy viên trung ương đảng.

 

Đọc tiếp »

Posted in nhóm lợi ích, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp, Đảng viên đấu đá tranh giành chức vị | Leave a Comment »

►Lá đơn của cô giáo và dãy số đẹp của thầy

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2017

 

Đọc tiếp »

Posted in Giao Duc, Phụ nữ | Leave a Comment »

►Tiền ngân sách xây dựng tượng đài: tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị đưa tượng đài 1.500 tỷ vào nhà kính để tránh xuống cấp” – Tỉnh Ninh Bình 65 tỷ tiền ngân sách dùng mua ấm chén tặng làm quà kỷ niệm

Posted by hoangtran204 trên 08/09/2017

 

 

Đọc tiếp »

Posted in Ngân sách thâm thủng | Leave a Comment »