Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức:

Cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011-2016!