Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Bảy 26th, 2017

►Tinh thần quý tộc biến mất và ý thức Lưu Manh phát triển…

Posted by hoangtran204 trên 26/07/2017

“Người thiếu tinh thần quý tộc, thì dù giàu có không ai sánh bằng cũng chỉ là mang bản tính lưu manh mà giàu có; dù có quyền lực to đến mấy, thì cũng chỉ là kẻ độc tài chuyên chế mang bản tính lưu manh.

Hạng lưu manh theo từ điển Hán — Hán hiện đại ghi lưu manh chỉ dân lang thang vô nghề nghiệp, nay hai chữ lưu manh  chỉ kẻ “bất vụ chính nghĩa, vị phi tác đãi’, tức là kẻ không biết chính nghiã là gì, dám làm mọi việc phi pháp xấu xa.*

… Lưu manh cũng có thể sáng tạo lịch sử. nhưng lưu manh không thể sáng tạo lịch sử của văn minh, chỉ có thể sáng tạo lịch sử của sự phá hoại, sáng tạo lịch sử tàn sát.

Lưu manh từ trước giờ chỉ biết sáng tạo bạo lực, sáng tạo chiến tranh, sáng tạo sự hoang đường, sáng tạo tai nạn.”

 

Đọc tiếp »

Posted in Chinh Tri Xa Hoi | Leave a Comment »