—————————————-

Bản tường trình sự việc dài 5 trang của người đi cùng Nhà Báo Nguyễn Duy Phong lúc bị công an bắt. Bạn Công học lớp 1b, tôi và Phong học lớp 1A. Nếu đúng là Công làm thế thì quả thật quá buồn. Sao ở đời người ta có thể ác với nhau thế. Bạn tôi quá xui khi gặp loại bạn như vậy.

Lúc này Lớp chúng tôi sẽ luôn ở bên Phong. Hãy giúp bạn tôi với. Mong Bộ Công an vào cuộc để sự việc sáng tỏ một cách khách quan nhất. Và điều cuối cùng tôi mong mỏi, tôi vẫn tin con người luôn có lương tri. Công ơi! hãy nói lên sự thật.

 

No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
No automatic alt text available.