Trần Hoàng Blog

 • Bài viết mới

 • Thư viện

 • Chuyên mục

 • Tháng Tư 2017
  C H B T N S B
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Bài viết mới

►Chính phủ vay hơn 606.000 tỷ bù đắp bội chi ngân sách đến 2018 -(Vay từ 2010-2015 là 846.900 tỷ)

Posted by hoangtran204 trên 29/04/2017

-Năm 2015, vay 300 ngàn tỷ.
-Năm 2016, Chính phủ vay 452.000 tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD) vneconomy
-Năm 2017, khoảng 172,3 nghìn tỷ đồng; và
-Năm 2018 khoảng 186,9 nghìn tỷ đồng.
Trước đó, trong giai đoạn 2010-2015, Chính phủ đã vay tổng cộng hơn 846.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.  Nguồn  VNEconomy (11-10-2016)
 
Chính phủ vay hơn 600.000 tỷ bù đắp bội chi ngân sách đến 2018
25-4-2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Mục tiêu chung của Chương trình là tổ chức huy động vốn vay với chi phí và mức độ rủi ro phù hợp, đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ; việc phân bổ, sử dụng vốn vay phải đúng mục đích, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
Chính phủ vay hơn 600.000 tỷ bù đắp bội chi ngân sách đến 2018.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi NSNN theo hướng giảm dần, trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.
Quyết định nêu rõ, huy động vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước khoảng 606,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 247,2 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 172,3 nghìn tỷ đồng và năm 2018 khoảng 186,9 nghìn tỷ đồng.
Vay để trả nợ gốc ngân sách trung ương khoảng 414,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 132,4 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 144 nghìn tỷ đồng và năm 2018 là 138 nghìn tỷ đồng.

Mức vay mới để trả nợ gốc hàng năm sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định, thể hiện trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở tổng hợp, cân đối nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và đảm bảo các chỉ tiêu nợ Chính phủ, nợ công trong giới hạn cho phép theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Vay về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 118,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 32 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 42,4 nghìn tỷ đồng và năm 2018 khoảng 44 nghìn tỷ đồng.

_____

Mượn thêm 606 ngàn tỷ để bù vào ngân sách chi tiêu bị thâm hụt

Huy động hơn 606 nghìn tỷ bù bội chi ngân sách

25-4-2017

VnExpress

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương không quá 65% GDP.

Đáng chú ý, ngoài mục tiêu trên, Chính phủ cũng quyết tâm mức dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

 Huy động hơn 600 nghìn tỷ bù bội chi ngân sách

Cùng với đó, Chương trình đặt mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần, trong đó bội chi ngân sách năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách Trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách Trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.

Quyết định nêu rõ, huy động vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước khoảng 606,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 247,2 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 172,3 nghìn tỷ đồng và năm 2018 khoảng 186,9 nghìn tỷ đồng.

Vay để trả nợ gốc ngân sách Trung ương khoảng 414,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 132,4 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 144 nghìn tỷ đồng và năm 2018 là 138 nghìn tỷ đồng. Mức vay mới để trả nợ gốc hàng năm sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định, thể hiện trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở tổng hợp, cân đối nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và đảm bảo các chỉ tiêu nợ Chính phủ, nợ công trong giới hạn cho phép theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Vay về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 118,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 32 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 42,4 nghìn tỷ đồng và năm 2018 khoảng 44 nghìn tỷ đồng.

Cắt giảm mạnh bảo lãnh Chính phủ

Về bảo lãnh Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, cắt giảm mạnh bảo lãnh Chính phủ theo hướng:

Đối với phát hành trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội, khống chế hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm để ổn định dư nợ.

Đối với các khoản vay nước ngoài đã được cấp bảo lãnh Chính phủ và đang giải ngân, thực hiện khống chế hạn mức rút vốn ròng hàng năm là 1 tỷ USD/năm.

Chính phủ cũng quyết định tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước; đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ để xây dựng hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và hàng năm, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt.

Về vay nợ chính quyền địa phương, khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương năm 2017 khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2018 khoảng 11.100 tỷ đồng.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài (vay ròng) của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo hình thức tự vay, tự trả tối đa khoảng 5,5 tỷ USD/năm. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mức dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia, tốc độ tăng hàng năm tối đa 8-10%/năm.

Chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ; các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có trách nhiệm, nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, không sử dụng vốn vay ngắn hạn cho đầu tư các chương trình, dự án trung và dài hạn, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn.

_________

AMP – Jun 7, 2016 – Chính phủ cũng dự kiến vay 452.000 tỷ đồng, tương đương hơn 20 tỷ USD trong năm nay. – VnExpress 
 

2016: Vì sao trả nợ 12 tỷ USD nhưng lại vay đến 20 tỷ USD?

2016: Vì sao trả nợ 12 tỷ USD nhưng lại vay đến 20 tỷ USD?Ngân sách Việt Nam bội chi. (Hình: CafeF)

Theo đó, cơ quan điều hành dự kiến dành 273.3 nghìn tỷ đồng (tương đương 12.2 tỷ USD) để trả nợ trong năm 2016. Trong đó, trả nợ trực tiếp được bố trí trong dự toán ngân sách là 154 nghìn tỷ đồng (bằng 15.2% dự toán thu ngân sách năm 2016), trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại khoảng 24 nghìn tỷ đồng, đảo nợ khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Nhưng trong khi trả nợ 12 tỷ USD, kế hoạch vay của Chính phủ lại đến 452 nghìn tỷ đồng (hơn 20 tỷ USD) trong năm 2016. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 254 nghìn tỷ đồng, phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60 nghìn tỷ đồng, vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43 nghìn tỷ đồng và vay đảo nợ 95 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, lại thêm một năm nữa đi vay nhiều hơn là trả nợ. Đây chính là tình trạng nợi cũ chồng nợ mới và lãi mẹ đẻ lãi con mà đang khiến cho chính thể Việt Nam sa lầy ngiêm trọng trong cơn khủng hoảng kinh tế của nợ xấu, nợ công và ngân sách kiệt quệ.

Một trong những nguồn cơn gây ra tình trạng trên là bội chi ngân sách. Vào năm 2013, mức bội chi đã lên đến 6.3% GDP, vượt quá mức cho phép 5% GDP. Tưởng như đã rút ra được bài học xương máu. Nhưng không, cho đến năm 2015, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục đẩy mức bộ chi lên đến 6.1% GDP, tức mỗi năm xài lố khoảng 250,000 tỷ đồng.

Cũng vào năm 2015, xã hội chứng kiến một cơn địa chấn rùng mình dân tộc khi chính quyền nhiều tỉnh đòi xây trụ sở hành chính với giá trị từ vài ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Thậm chí, một dự án bảo tàng cũng “kê” đến chẵn 10,000 tỷ đồng. Rồi đến hàng loạt “tượng đài cách mạng” không chịu thua kém về giá trị…

Nhưng điều quái lạ là trong kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2016 đã được Quốc hội “gật” không hề khó khăn, mức bội chi vẫn được chấp nhận là 5% GDP. Theo đó, nếu chi dưới mức 5% thì được coi là “thành tích”.

Não trạng tiêu hoang như thế đã đẩy ngân sách vào tình thế thâm lạm thường xuyên và có thể vỡ nợ. Tình hình đang trở nên nguy khốn hơn khi Ngân hàng nhà nước vừa phải đòi hai ngân hàng thương mại là BIDV và VietinBank trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt mà không để lại nhằm tăng vốn.

Trong khi đó, Bộ Tài chính phải nghĩ ra đủ mọi cách, từ “phí bảo vệ môi trường tăng gấp 3 lần”, đến huy động bảo hiểm y tế toàn dân, thậm chí đến cách huy động 500 tấn vàng trong dân để “bù đáp khó khăn ngân sách”.

Được biết, con số nợ công mới nhất do một chuyên gia phản biện độc lập là ông Lê Đăng Doanh cung cấp đã lên đến khoảng 4.5 triệu tỷ đồng, tức khoảng 210 tỷ USD, bằng đến 100% GDP chứ không phải là dưới 65% GDP như các báo cáo của Chính phủ công bố.

Từ cuối năm 2015 đến nay, các tổ chức tín dụng quốc tế và đồng thời là chủ nợ lớn nhất của Việt Nam như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á châu đã đồng loạt ngừng cho Việt Nam vay các khoản ODA có lãi suất ưu đãi.

Trong năm 2015, Việt Nam còn phải trả nợ cho các chủ nợ trên đến 20 tỷ USD. Nhiều khả năng một phần ngoại tệ được trả nợ phải lấy từ quỹ dự trữ ngoại hối. Do vậy, cho đến này quỹ dự trữ ngoại hối chỉ còn khoảng 30 tỷ USD, so với con số 40 tỷ USD do Ngân hàng nhà nước “khoe” vào năm 2015.

Lê Dung / SBTN

__________

 

Trước đó, trong giai đoạn 2010-2015, Chính phủ đã vay tổng cộng hơn 846.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Tổng số tiền dự kiến trả nợ năm 2016 là 12 tỷ USD.

Chính phủ vay nợ khoảng 16 tỷ USD trong 9 tháng

17:06 (GMT+7) – Thứ Ba, 11/10/2016

Đến hết 30/9, Chính phủ đã huy động 250.320 tỷ đồng (hơn 11 tỷ USD) trái phiếu, vay vốn nước ngoài quy đổi khoảng 4,88 tỷ USD…

Chính phủ vay nợ khoảng 16 tỷ USD trong 9 tháng

Lũy kế 9 tháng, Việt Nam đã ký kết 31 hiệp định vay vốn với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,88 tỷ USD.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách 9 tháng đã vượt 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% so với dự toán năm.

Việc vay nợ cũng được Chính phủ thực hiện bằng nhiều kênh huy động khác nhau.

Theo Bộ Tài chính, huy động vốn bằng trái phiếu năm nay khá thuận lợi, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết 30/9, Chính phủ đã huy động được 250.320 tỷ đồng (hơn 11 tỷ USD) trái phiếu, bằng 88,86% so với kế hoạch năm 2016.

Ngoài ra, trong tháng 9 Chính phủ đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, Việt Nam đã ký kết 31 hiệp định vay vốn với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,88 tỷ USD.

Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu (quy đổi ra USD), 9 tháng Chính phủ đã vay thêm khoảng 16 tỷ USD.

Chính phủ vay nợ khoảng 16 tỷ USD trong 9 tháng 1

Kế hoạch huy động vốn của Chính phủ qua các kênh năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 9, giá trị giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 266 triệu USD (5.834 tỷ đồng). Luỹ kế  9 tháng đã giải ngân được khoảng 2,5 tỷ USD (55.182 tỷ đồng), chỉ đạt 56% so với kế hoạch năm.

Việc trả nợ cũng được chú trọng trong bối cảnh nợ công tăng cao. Riêng trong tháng 9, Chính phủ đã dành 10.198 tỷ đồng trả nợ. Luỹ kế 9 tháng, tổng giá trị trả nợ là 176.827 tỷ đồng, trong đó nợ trong nước là 140.183 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 36.644 tỷ đồng.

 Năm 2016, Chính phủ đặt kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ USD), trong đó gần một nửa là thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, còn lại là vay ODA, quỹ bảo hiểm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và trái phiếu quốc tế…

Trước đó, trong giai đoạn 2010-2015, Chính phủ đã vay tổng cộng hơn 846.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Tổng số tiền dự kiến trả nợ năm 2016 là 12 tỷ USD.

Nguồn :  VNEconomy (11-10-2016)

___________

Chính phủ sẽ vay 20 tỉ đô la, trả nợ 12 tỉ đô la Mỹ

8-6-2016

Báo Mới

Chính phủ dự kiến vay 452.000 tỉ đồng (hơn 20 tỉ đô la Mỹ), và đặt kế hoạch trả nợ 273.000 tỉ đồng (12 tỉ đô la Mỹ) trong trong năm 2016.

Nhu cầu vay nợ năm nay lên cao tới hơn 20 tỉ đô la. Ảnh TL

Đây là những con số chính theo Quyết định 1011/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký.

Khoản vay này dùng để bù đắp bội chi là 254.000 tỉ đồng; phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỉ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỉ đồng; vay đảo nợ khoảng 95.000 tỉ đồng.

Về nguồn huy động vốn, vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu, vay từ quỹ bảo hiểm xã hội và SCIC là 336.000 tỉ đồng.

Vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 4,7 tỉ đô la Mỹ (99.000 tỉ đồng, trong đó 43.000 tỉ đồng cho vay lại, và 56.000 tỉ đồng để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước).

Chính phủ cũng sẽ vay 17.000 tỉ đồng thông qua các hình thức khác như phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế. Trường hợp cần thiết phát hành trái phiếu Samurai, tức trái phiếu bằng đồng Yen phát hành tại Nhật.

Cũng theo Quyết định trên, kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2016 là 273.000 tỉ đồng (12 tỉ đô la Mỹ). Trong số đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 là 154.000 tỉ đồng; trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại khoảng 24.000 tỉ đồng; đảo nợ khoảng 95.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý là Quyết định trên căn cứ vào Luật NSNN năm 2002, do Luật NSNN mới sẽ chỉ có hiệu lực vào đầu năm 2017. Theo Luật mới này, vốn trái phiếu chính phủ sẽ được tính vào bội chi, và như vậy, số bội chi dự kiến sẽ cao lên.

Báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tháng 3 vừa rồi khẳng định, bội chi NSNN năm sau cao hơn năm trước, không đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2011 mức bội chi là 4,4% GDP, năm 2012 là 5,4% GDP, năm 2013 là 6,6% GDP, năm 2014 là 5,64% GDP, và năm 2015 là 6,11% GDP.

Đánh giá khái quát về tình hình thực hiện NSNN giai đoạn 2011-2015, Ủy ban cho rằng nợ công ngày càng tăng nhanh và đang tiệm cận đến mức trần cho phép. Trong đó, nợ Chính phủ đã vượt trần (cuối năm 2015 là 50,3% GDP).

NSNN còn nợ nhiều khoản chi, nhất là nợ chi cho chính sách an sinh xã hội. Tỷ trọng chi thường xuyên tăng nhanh, chi đầu tư phát triển giảm mạnh. Kỷ luật, kỷ cương tài khóa và các nguyên tắc cân đối, quản lý tài chính – ngân sách chưa được chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật…

________

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: