Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Ba 27th, 2017

►Vụ án Ba Sàm – (Kỳ 2 và kỳ 3) : “Chúng ta có quyền yêu cầu nhà nước phải làm đúng” — Phá vòng nô lệ của “Thông tấn xã Vỉa Hè”

Posted by hoangtran204 trên 27/03/2017

Vụ án Ba Sàm – Kỳ 2: ‘Chúng ta có quyền yêu cầu nhà nước phải làm đúng’

Đoàn Trang – Tập chí Luật Khoa

24-3-2017

“Tôi đã phải tìm hiểu tất cả mọi thứ từ đầu. Từ việc tự đọc trên mạng để biết ông Vinh làm gì, người ta nghĩ về ông ấy như thế nào,…

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí- Quyền tự do ngôn luận, Bắt bớ-Tù Đày-Đánh đập-Đàn Áp, Công An | Leave a Comment »

►Tiếp đón World Bank xin mượn thêm tiền: Vay nợ là chiến lược sống còn của nhà nước

Posted by hoangtran204 trên 27/03/2017

Thập niên 1990s, một ký giả báo Figaro của Pháp viết: năm sau cao hơn năm trước, VN vay nợ của các nước để sống còn…” 25 năm sau, mọi việc vẫn giữ nguyên…

Vay nợ thế giới là chiến lược sống còn của nhà nước CSVN hiện nay

sbtn.tv

23-3-2017

Đọc tiếp »

Posted in Ngân sách thâm thủng, Tham Nhung-Hoang Phí- Ăn Cắp | Leave a Comment »