Avatar

Thông thường mỗi quốc gia đều có những bản sắc mang đậm quốc hồn quốc túy riêng của đất nước mình, nhưng đọc xong bài của tác giả Từ Thức, người đọc vẫn thấy vô vàn những nét đồng dạng giữa VN và Cuba. Đơn giản vì cả hai đều là nước XHCN, đều độc tài, tham nhũng, đều tham quyền cố vị bất chấp người dân sống chết cùng khổ như thế nào.

cs cứ tha hồ tuyên truyền lếu láo bịp bợm chứ cái cột đèn biết đi thì nó cũng chạy hết sang các nước tư bản giãy chết hết cả rồi.

Bài viết nhẹ nhàng nhưng mô tả được toàn cảnh tăm tối của 1 đất nước còn bị đày đọa dưới ách cs.