Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Ba 11th, 2014

►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt Nội Các với quốc dân đồng bào ngày 17-4-1945

Posted by hoangtran204 trên 11/03/2014

Các bạn nhấp chuột vào link dưới đây để đọc tiếp:

►Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào nội các 17-4-1945

HCM và ĐCS tức giận điên lên vì Thủ Tướng Trần Trọng Kim đã trở thành chính phủ đầu tiên của một quốc gia Việt Nam độc lập và thống nhất từ Bắc chí Nam.

Chính phủ  của TT Trần Trọng Kim đã thực hiện nhiều kế hoạch to lớn và để lại dấu ấn thật là đồ sộ mà không một chính phủ nào kể từ 1945 đến nay có thể làm được.  Về giáo dục, về thành lập Nghiệp đoàn độc lập cho giới công nhân, về y tế, xã hội, hành chánh, dùng tiếng Việt trong các văn bản hành chánh thay cho tiếng Pháp, bầu cử hội đồng xã ấp,…

Trong lúc việc cải cách và đặt nền móng cho một quốc gia còn son trẻ đang tiếp diễn tốt đẹp như thế, thì HCM và ĐCS ghen tức lồng lộn và nhảy vào phá hoại bằng cách: (1) cướp chính quyền, làm áp lực buộc chính phủ Trần Trọng Kim phải từ chức, và tự lập chính phủ mới, nhưng không được ai phục và ủng hộ nên chính phủ ngày 2-9-1945 phải âm thầm biến mất (2) CS ám sát những người quốc gia và các đảng phái nào không theo chúng. (3) HCM rước Pháp trở lại đô hộ Việt Nam qua Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 (4) Chỉ điểm và mượn tay Pháp tiêu diệt các đảng phái quốc gia…(5) Vờ phát động và ép buộc dân chúng tiêu thổ kháng chiến để hủy hoại hầu hết chùa chiền đình miếu, gia phả các dòng họ, các công trình cổ ở ngoài miền Bắc để chuẩn bị đem chế độ cộng sản  tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) áp đặt ở miền Bắc ;(6) HCM qua TQ và LX cầu viện năm 1950. 

Điều duy nhất mà chính phủ Trần Trọng Kim đã làm trong thời gian này và để lại hậu quả tai hại cho đến ngày hôm nay ấy là thả tất cả tù nhân cộng sản ngoài Côn Đảo và các traị tù trên toàn cõi Việt Nam. Một trong những con ác quỷ của nhân loại được Chính phủ Trần Trọng Kim thả về trong dịp này là Lê Duẫn,…

Posted in Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra | 3 Comments »