Trần Hoàng Blog

Khiếu nại bị chiếm đoạt đất đai với các nước ngoài, thay vì với chính quyền trong nước, để kêu gọi sự chú ý

Posted by hoangtran204 trên 13/05/2012

Lời tựa:

Việc gởi khiếu nại, kiến nghị tới đảng và các cấp chính quyền trung ương, tỉnh, công an Việt Nam về bất cứ việc gì… thường rất lâu vì “các đỉnh cao trí tuệ của loài người” có thói quen “tập đánh vần”, bận họp…nếu không muốn nói trắng ra là họ luôn ở trong tâm trạng bất an, sợ hải, không dám tự quyết định, không dám trả lời, không có lòng tự tin để trả lời vì sợ “con ngáo ộp” vô hình sẽ ăn thịt. Với các biểu hiện ấy-theo các nhà phân tâm học- tâm lý của các đỉnh cao trí tuệ của loài người vì vậy thường có khuynh hướng giải quyết các vấn đề bằng bạo lực, như đánh đập, bắt giam, tra tấn, hành hạ, bắn giết, hăm dọa,..để che dấu sự lo lắng, bất an, việc làm ám muội và thiếu chính danh của họ.

Để chuyển hướng khiếu nại việc cưỡng chiếm đất đai, người Việt Nam nay đi theo hướng mới. Ở Úc, anh Trương Quốc Việt, một người Việt ở trong nước, đi du lịch tới Úc, biểu tình một mình hơn 15 ngày qua.  Anh kêu gọi người Úc, chính quyền Úc hãy chú ý tới việc người nông dân Việt Nam và gia đình anh đang bị chính quyến cướp đất đai như bài đưa tin ở đây: Trương Quốc Việt biểu tình đơn độc trước quốc hội Úc.

Với vụ cướp đất ở huyện Văn Giang, nhiều người Việt Nam thuộc giới đại học và chuyên nghiệp, hiện đang ở trong và ngoài nước, đã viết thư khiếu nại,  cùng nhau ký tên, và đã gởi thư hôm 9-5-2012 tới các đối tác chiến lược ở Anh, những công ty có phần hùn trong Ecopark và những cơ sở giáo dục ở Anh, có dự tính thuê đất hay đặt văn phòng trong khu đất Ecopark, thuộc huyện Văn Giang.

Việc khiếu nại có kết quả nhanh chóng. Sau 8 ngày biểu tình đơn độc, đứng trước Quốc Hội Úc, các nghị sĩ và dân biểu trong quốc hội Úc đã đến tận nơi thăm hỏi và tìm hiểu vấn đề với anh Trương Quốc Việt. Với vụ cướp đất ở huyện Văn Giang, sau khi gởi thư vào ngày 8-5-2012, các giới chức đại học và chuyên nghiệp, trong và ngoài nước, do tiến sĩ Phạm Quang Tuấn đại diện  đã nhận được 2 thư trả lời vào ngày 11-5-2012, như sau.

———————

Thư trả lời của Viện Đại Học British

Thư phản hồi của British Universities

Dưới đây là thư  trả lời (phản hồi) của Viện phó Đại học London và của Khoa trưởng Chương trình ĐH Quốc tế sau khi nhận được Lá thư kêu gọi của nhóm các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và ngành nghề gửi đi vào ngày 08/05/2012 về dự án Ecopark ở Hưng Yên.

Người gửi: Geoff Crossick [Geoff.Crossick@london.ac.uk]
Ngày gửi: 11 Tháng Năm, 2012 6:49AM
Người nhận: Tuan Pham
Đồng kính gửi: Jonathan Kydd

Về việc: Thư gửi Ngài Graem Davies- Khiếu nại dự án Ecopark ở Hưng Yên, Việt Nam

Kính thưa GS Pham Quang Tuan

Viện Đại học chúng tôi vừa nhận được thư của ông đề ngày 08/05/2012 đồng ký tên với 27 vị khác, liên quan đến Dự án Ecopark tại Hưng Yên. Nội dung thư đã đề cập đến một số vấn đề khiến chúng tôi phải xem xét một cách rất nghiêm túc. Nhưng cũng mong ông thông cảm cho rằng chúng tôi cần có chút ít thời gian để nghiên cứu những vấn đề đó và để có thể có giải pháp về sau.

Hiện tại chúng tôi cũng mong ông lưu tâm đến thông tin về Nội quy Chính sách của Viện chúng tôi mà ông có thể tham khảo ở trang nhà Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London.

Ở đây, tôi cần khẳng định rõ rằng Viện Đại học Anh ở Việt Nam (British University Vietnam, BUV) chưa phải là một Trung tâm [đã] được Công nhận trực thuộc Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London như trong Nội Quy Chính sách của Viện xác định. Viện Đại học Anh ở Việt Nam (BUV) chẳng qua cũng mới chỉ là một ứng viên xin được Công nhận mà thôi.

Có lẽ ông nên liên lạc với Giáo sư Jonathan Kydd, Khoa trưởng của Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong lĩnh vực này của Viện Đại học London, mà tôi có gửi kèm trong thư này. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn lòng nhận các thông tin mà ông trao đổi với ông ấy để theo dõi tiến trình.

Kính thư,
 
Geoffrey Crossick
Giáo sư Geoffrey CrossickViện Phó*
Viện Đại học London
Senate House | Malet Street | London WC1E 7HU | UK
Tel: +44 (0)20 7862 8004    Web: http://www.london.ac.uk
*Viện Phó, Vice-Chancellor, là một chức danh điều hành cao nhất trong các Viện/Trường Đại học thuộc Anh và Khối Thịnh vượng, được coi như là chức Viện trưởng hay Hiệu trưởng. Mặc dù các Viện Đại học này có chức danh Viện trưởng, Chancellor nhưng vị Viện trưởng này không nắm vai trò điều hành tổng quát (Ghi chú của Bauxite Việt Nam)
________

Thư của GS Khoa trưởng Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London 

Người gửi: Jonathan Kydd [Jonathan.Kydd@london.ac.uk] 
Ngày gửi: 11 Tháng Năm, 2012 5:50PM
 Người nhận: Tuan Pham
Đồng kính gửi: Geoff Crossick; Andrew Bollington; Chris Cobb
Về việc: Khiếu nại dự án Ecopark ở Hưng Yên, Việt Nam

Kính thưa Ô Tuan Pham,

Cám ơn ông đã cho tôi biết thêm thông tin. Tôi muốn khẳng định lại nhận xét của ngài Viện Phó cho rằng những vấn đề ông đã nêu, chúng tôi cần phải nghiên cứu rất nghiêm túc.

Như trong thư của ngài Viện Phó đã đề cập, chúng tôi hiện đang bắt đầu tiếp cận để hiểu sâu hơn tình trạng mà ông và các đồng tác giả ký tên kiến nghị. Tôi cũng biết ông sẽ thông cảm là chúng tôi cần có thời gian để tiến hành các quy trình thu thập thông tin, phân tích dữ kiện để có thể đưa ra các quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chúng tôi bảo đảm là sẽ coi đây là một vấn đề ưu tiên hàng đầu cần phải giải quyết.

Trân trọng,
Giáo sư Jonathan Kydd

Khoa trưởng
Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London
Giám đốc Điều hành Học viện Quốc tế của Viện Đại học London
Stewart House | Russell Square | London WC1B 5DN | United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7862 8294    Web: http://www.londoninternational.ac.uk

Hai bản thư gốc:

From: Geoff Crossick [Geoff.Crossick@london.ac.uk]
Sent: Friday, 11 May 2012 6:49 AM
To: Tuan Pham
Cc: Jonathan Kydd
Subject: RE: Sir Graeme Davies – Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam
Dear Professor Pham Quang Tuan
The University has received your letter of 8 May 2012, co-signed by 27 other individuals, concerning the Ecopark Project in Hung Yen. The letter covers matters which we take very seriously.  You will appreciate that it will take a little time to study these issues and to resolve on any subsequent actions. Meanwhile I draw your attention to information about our Institutions Policy Framework which can be found on the website of University of London International Programmes.  
In this regard, I should make it clear that the British University Vietnam (BUV) is not a Recognised Centre of the University of London International Programmes as defined by the Institutions Policy Framework.  The British University Vietnam (BUV) is presently no more than a candidate for Recognised status. It may be helpful if you corresponded with Professor Jonathan Kydd, Dean of University of London International Programmes, who has direct responsibility for this area of work of the University of London, and to whom I am copying this message. I would, nonetheless, be grateful if you could copy me into any messages you send him, so that I am aware of them. Yours sincerely,
Geoffrey Crossick
Professor Geoffrey Crossick
Vice-Chancellor
University of London
Senate House | Malet Street | London WC1E 7HU | UK
Tel: +44 (0)20 7862 8004    Web: http://www.london.ac.uk 
 ————————————————————————————— From: Jonathan Kydd [ Jonathan.Kydd@london.ac.uk]
Sent: Friday, 11 May 2012 5:50 PM
To: Tuan Pham
Cc: Geoff Crossick; Andrew Bollington; Chris Cobb
Subject: RE: Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam Dear Tuan Pham:
Thank you for getting in touch and for the additional information.  I reiterate the Vice Chancellor’s comment that the matters you raise are ones which we take very seriously. As the Vice Chancellor indicated in his email, we have begun to make contacts to deepen our understanding of the circumstances which are of concern to you and co-signatories.  As I am sure you will appreciate, the processes of information gathering, analysis and subsequent decision making will take some time. Nevertheless, be assured that we will give this matter high priority. With best wishes:
Professor Jonathan Kydd
Dean 
University of London International Programmes
Chief Executive  University of London International Academy
Stewart House | Russell Square | London WC1B 5DN | United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7862 8294    Web: http://www.londoninternational.ac.uk 
Hoặc, xem ở đây:

Nhân sỹ, trí thức Việt Nam gởi hai thư cho các đối tác quốc tế dự án ECOPARK về vụ Văn Giang

Wednesday, May 09th, 2012
Bức thư thứ nhất: 

Thư gửi cho Giám đốc Đại Học Anh tại Việt Nam và các đối tác tại Anh

Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam

Kính gửi
Sir Graeme Davies, Hiệu trưởng, British University Vietnam
GS Geoffrey Crossick, Hiệu trưởng, University of London,
TS Keith Sharp, Giám đốc Chương trình Quốc tế của University of London LSE
GS Michael Gunn, Hiệu trưởng, Staffordshire University
TS Antony Stokes LVO, Đại sứ Anh tại Vietnam
 
 
Chúng tôi, một nhóm người quan tâm thuộc giới đại học và chuyên nghiệp, viết thư này để lưu ý quí vị về sự cố đáng ghê sợ ở huyện Văn Giang (Hưng Yên, Việt Nam). Sự cố này liên quan đến dự án phát triển Ecopark nơi mà British University đã thuê một mảnh đất lớn, vì vậy chúng tôi kêu gọi quí vị có hành động thích hợp.
 
Ngày 24/4/2012 khoảng 3.000 cảnh sát đụng độ với dân làng Văn Giang khi những người này tụ tập để phản đối việc cưỡng chế đất đai của họ cho dự án khu dân cư sang trọng Ecopark. Cảnh sát đã dùng gậy đánh đập dã man những người biểu tình rồi bắt giữ hàng mấy chục người. Ở cuối lá thư này chúng tôi xin cung cấp một số tài liệu trên mạng về các sự kiện và tin tức liên quan.
Dự án Ecopark trị giá 8,2 tỷ USD chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, trong một vùng đang được phát triển thành khu vực ngoại ô cao cấp, dẫn đến tăng giá chóng mặt. Đất sắp phát triển đang được quảng cáo hoặc mua bán với giá 1000 đến 2000 USD/m2 có xây thô, còn đất không thì khoảng nửa giá đó. Rõ ràng chỉ có giới thượng lưu mới đủ khả năng mua. Tuy nhiên, dân làng chỉ được trả có 6 USD/m2. Trung bình mỗi gia đình sống và làm việc trên khoảng 350 m2 đất, tức là họ chỉ được trả khoảng 2000 USD cho mỗi gia đình, một số tiền ít ỏi không thể đền bù cho việc mất nơi cư trú và sinh kế của họ. Số tiền này chỉ đủ cho một gia đình sinh sống một vài tháng.
 
Ngoài sự mất sinh kế, dân làng còn bị mất mát tình cảm sâu đậm vì phải chia lìa mảnh đất tổ tiên của họ, mà nhiều thế hệ đã canh tác và nơi cha ông của họ chôn cất. Thật vậy, ngay sau khi cảnh sát giải tán những người biểu tình, các nhà phát triển lập tức tiến vào đào sới, phá hủy nhiều ngôi mộ. Dân làng chỉ còn cách đi nhặt những mảnh xương của tổ tiên của họ. Cảnh tượng trông như một cơn sóng thần vừa tràn qua.
 
Cách đối xử nhẫn tâm với dân làng Văn Giang của nhà phát triển đất và chính quyền là một cách hành xử mà tất cả những người văn minh không thể chấp nhận được. Xung đột giữa các nhà phát triển đất và chủ đất là chuyện thường có, nhưng chúng phải được giải quyết bằng đàm phán hòa bình và phân xử không thiên vị, theo thủ tục pháp định, không được dùng vũ lực, và người bị giải tỏa đất phải được đền bù thỏa đáng cho sự mất mát vật thể và tình cảm. Nhưng những chuyện đó đã không hề xảy ra trong dự án này.
 
Sự cố Văn Giang đã gây ghê tởm ở khắp trong và ngoài nước. Hàng ngàn người từ mọi tầng lớp đã ký một lá thư ngỏ phản đối (xem liên kết bên dưới). Dưới mắt tất cả những người Việt Nam hiểu biết, Ecopark đã trở thành một biểu tượng của sự tham lam bất nhân và sự đàn áp.
British University, ĐH London và ĐH Staffordshire không có thể thờ ơ với các hành vi nhẫn tâm của nhà chức trách và nhà phát triển. Chúng tôi kêu gọi quí vị làm hết sức mình áp lực Việt Hưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị (VIHAJICO), nhà phát triển Ecopark, để họ xin lỗi và đưa ra một đề nghị bồi thường xứng đáng cho các chủ đất. Một gói bồi thường xứng đáng, ngoài khía cạnh tiền tệ, ít nhất cũng phải quan tâm thích đáng đến sinh kế của dân làng ở ngay trước mắt cũng như trong tương lai lâu dài, và phải lo việc đào tạo nghề nghiệp cho họ và giáo dục con em của họ. Tất cả những điều này có thể làm được mà chỉ cần một tỷ lệ nhỏ của tổng chi phí dự án, miễn là nhắm đúng mục tiêu. Nếu VIHAJICO không có biện pháp thích hợp thì xin quí vị hãy ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với các đối tác Việt Nam của quí vị và rút lui ngay khỏi dự án Ecopark. Trong tất cả các tổ chức trên thế giới, mọi người đều biết đại học Anh là nơi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và trách nhiệm xã hội, và chúng tôi tin tưởng rằng quí vị sẽ thực hiện nghĩa vụ này.
Chúng tôi mong được thư trả lời của quí vị và mong sẽ được được quí vị thông tin về những tiến triển trong vấn đề này.
_____

Nguyên tác tiếng Anh và danh sách các chữ ký cho đến hôm nay 9/5/5012

 
May 8th, 2012
Sir Graeme Davies, President, British University Vietnam
Professor Geoffrey Crossick, Vice-Chancellor, University of London
Dr Keith Sharp, Director, University of London International Programmes at LSE
Professor Michael Gunn, Vice-Chancellor, Staffordshire University
Dr Antony Stokes LVO, British Ambassador to Vietnam

Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam

Dear Sirs,
 
We the undersigned, as a group of concerned academics and professionals from all over the world, wish to draw your attention to the shocking event that recently took place in Van Giang district of Hung Yen province, Vietnam. The incident concerns the Ecopark development project, of which British University Vietnam (a collaboration of the University of London International Programmes and Staffordshire University) is a major lessee, and we therefore appeal to you to take appropriate action.
 
On April 24th 2012 about three thousand riot police clashed with impoverished Van Giang villagers who had gathered to protest against the forced seizure of their land for the luxury residential complex Ecopark. The police used clubs to savagely beat the protesters, dozens of whom were detained afterwards. Some links to the incident and related news are provided at the end of this letter.
 
The 8.2 billion USD Ecopark project is located only about 10 km (6 miles) from the very centre of Hanoi, within a region being developed as a high class suburban area, leading to vertiginous price rises. The developed land is being advertised or traded at rates ranging from 1000 to 2000 USD/m2 with shell buildings, or about half of that for land only. Clearly only the most privileged can afford this. However, the villagers are offered only 6 USD/m2. Since each family lived and worked on an average of 350 m2 of land, their “compensation package” works out to about USD 2000 per family, a meagre sum for the loss of their abode and livelihood. This amount would sustain a family of four for at most a few months.
 
In addition to the physical loss of livelihood, the villagers will suffer deep emotional loss being wrenched from their ancestral land, which generations of their families have cultivated and where many of their forebears were buried. Indeed, after the police dispersed the protestors, developers immediately moved in and dug up the ground, desecrating many graves. All villagers could do was to pick up bits of their forefathers’ bones from the ground, as though a tsunami had passed through their land.
 
The heartless treatment of the Van Giang villagers by developers and authorities alike is unacceptable to all civilised people. While conflicts between developers and landowners often arise, they should be resolved by peaceful negotiation and impartial arbitration, with due process of law and without resort to force, and the dispossessed landowners should be adequately compensated taking into account their physical and emotional losses. None of this has happened here.
 
The Van Giang incidents have caused widespread revulsion in Vietnam and abroad. Thousands of people from all walks of life have signed a public letter of protest (see link below). In the mind of all informed Vietnamese, Ecopark has become a symbol of heartless greed and repression.
British University, the University of London and Staffordshire University cannot remain indifferent to the callous acts perpetrated by the authorities and the developers. We appeal to you to do your utmost to pressure Viet Hung Urban Development & Investment J.S.C (VIHAJICO), the developer of Ecopark, to apologise and offer equitable compensation to the Vietnamese landowners. An equitable compensation package should at the very least, in addition to monetary compensation, have due regard to the villagers’ immediate and long term livelihood, their training for new job skills and the education of their children. All this could be funded with a tiny percentage of the total project cost, provided it is carefully targeted. If VIHAJICO fails to take appropriate measures, we urge you to immediately terminate your relationship with your Vietnamese partners and withdraw forthwith from the Ecopark project. Of all institutions a British university is expected to uphold the highest standards of ethics and social responsibility, and we trust that you will not fail to fulfil your moral obligation.
 
We look forward to your response and would appreciate being kept informed of progress in this matter.
 
Sincerely yours,
On behalf of all signatories (List attached)
Pham Quang Tuan,
Associate Professor, University of New South Wales, Sydney, Australia
Phone: +61-2-93855267
LIST OF SIGNATORIES
(Vietnamese names are written in Vietnamese order, surname first)
 1. Chu Hao, PhD, Director, Knowledge Publishing House, 53 Nguyen Du, Hanoi, Vietnam,
 2. Dang Dinh Thi, PhD, Department of Aerospace Engineering, University of Bristol, UK,
 3. Do Dang Giu, Ancien Directeur de Recherche du CNRS, Université de Paris-Sud, France,
 4. Do Thien, Independent researcher, PO Box 242 Kempsey NSW 2440, Australia,
 5. Ha Duong Tuong, Professor (ret), Université de Technologie de Compiègne, Compiègne, France,
 6. Hoang Tuy, Professor emeritus, Institute of Mathematics, VAST, Hanoi, Vietnam,
 7. Huynh Son Phuoc, journalist, ex Deputy Editor-in-chief  of Tuoi Tre, Vietnam,
 8. Lam Quang Thiep, Professor, Thang Long University, Hanoi, Vietnam,
 9. Le Dang Doanh, PhD, Former President of CIEM, Hanoi, Vietnam, l
 10. Le Xuan Khoa, PhD, President emeritus, Southeast Asia Resource Action Center, Washington, DC & Adjunct professor (ret.), School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University,
 11. Nguyen Dang Hung, Professor emeritus, Depatment of Aerospace Engineering, University of Liège, Belgium,
 12. Nguyen Dien, Independent Researcher, Canberra, Australia,
 13. Nguyen Dinh Nguyen, PhD, Garvan Institute of Medical Research, Sydney, Australia,
 14. Nguyen Duc Hiep, PhD, Senior Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritages, NSW, Australia,
 15. Nguyen Duc Tuong, Professor (ret), Ottawa University, Canada,
 16. Nguyen Khoa Thai Anh,
 17. Nguyen Manh Hung, Professor, Department of Economic Science, Université Laval Québec, Canada,
 18. Nguyen Ngoc, Writer, Hanoi, Vietnam,
 19. Nguyen Ngoc Giao, teacher (ret.) Université Denis Diderot (Paris VII), editor Dien Dan Forum,
 20. Nguyen Thi Ngoc Giao (Genie Nguyen), President, Voice of Vietnamese Americans,
 21. Long P. Pham, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation, (http://www.vietecology.org),
 22. Pham Duy-Thoai, Professor, Director Dept. of Ophthalmology, Vivantes Klinikum Neukoelln, Humboldt University of Berlin – Germany,
 23. Pham Quang Tuan, Associate Professor, University of New South Wales, Sydney, Australia, phone: +61-2-93855267, email: tuan.pham@unsw.edu.au (Contact person)
 24. Pham Xuan Yem, PhD, Research Director, CNRS & University Paris VI, France,
 25. Phan Tan Hai, Editor-in-Chief, Viet Bao Daily News (www.vietbao.com),
 26. Tran Nam Binh, Associate Professor, University of New South Wales, Sydney, Australia,
 27. Vo Quy, Professor, Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), Vietnam National University, HANOI,
Vu Quang Viet, PhD, UN consultant,
ATTACHMENT: WEBPAGES ON THE VAN GIANG REPRESSION.
Links to on line news and reports:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17844198
http://www.reuters.com/article/2012/04/24/us-vietnam-clash-idUSBRE83N0AV20120424
http://www.ft.com/cms/s/0/320ed7c0-8df7-11e1-b9ae-00144feab49a.html
http://observers.france24.com/content/20120427-vietnam-van-giang-district-villagers-face-against-police-over-land-grab
http://www.rfa.org/english/news/vietnam/protest-04252012182203.html
http://www.rfa.org/english/news/vietnam/land-04242012191739.html
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/vietnam/120425/vietnam-arrests-20-after-massive-land-clashes
http://www.eyedrd.org/2012/04/4000-vietnamese-police-agents-were-used-to-seize-lands-dislodging-4000-farming-families.html
http://www.lonelyplanet.com/travelblogs/377/153699/The+Van+Giang+-+Ecopark+LandGrab+%26+The+Crisis+of+Vietnam%27s+Prime+Minister?destId=357846
____

Thư thứ hai: Thư gởi Giám đốc Điều hành Savills Á Châu-Thái Bình Dương

Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam
Kính gửi ông McKellar,
Văn phòng Giám đốc Điều hành Savills Á Châu-Thái Bình Dương
Kính gửi ban điều hành Savills,
Chúng tôi, một nhóm người quan tâm thuộc giới đại học và chuyên nghiệp, viết thư này để bày tỏ sự phẫn khích với cách đối xử tồi tệ mà các chủ đất nghèo ở huyện Văn Giang (Hưng Yên, Việt Nam) đã phải hứng chịu, liên quan đến dự án phát triển Ecopark mà công ty của quí vị là một đối tác chiến lược. Chúng tôi kêu gọi quí vị có hành động thích hợp, phù hợp với ý thức trách nhiệm xã hội.
Ngày 24/4/2012 khoảng 3.000 cảnh sát đụng độ với dân làng Văn Giang khi những người này tụ tập để phản đối việc cưỡng chế đất đai của họ cho dự án khu dân cư sang trọng Ecopark. Cảnh sát đã dùng gậy đánh đập dã man những người biểu tình rồi bắt giữ hàng mấy chục người. Ở cuối lá thư này chúng tôi cung cấp một số tài liệu mạng về các sự kiện và tin tức liên quan.
Dự án Ecopark trị giá 8,2 tỷ USD chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, trong một vùng đang được phát triển thành khu vực ngoại ô cao cấp, dẫn đến tăng giá chóng mặt. Đất sắp phát triển đang được quảng cáo hoặc mua bán với giá 1000 đến 2000 USD/m2 có xây thô, còn đất không thì khoảng nửa giá đó. Rõ ràng chỉ có giới thượng lưu mới đủ khả năng mua. Tuy nhiên, dân làng chỉ được trả có 6 USD/m2. Trung bình mỗi gia đình sống và làm việc trên khoảng 350 m2 đất, tức là họ chỉ được trả khoảng 2000 USD cho mỗi gia đình, một số tiền ít ỏi không thể đền bù cho việc mất nơi cư trú và sinh kế của họ. Số tiền này chỉ đủ cho một gia đình sinh sống một vài tháng.
Ngoài sự mất sinh kế, dân làng còn bị mất mát tình cảm sâu đậm vì phải chia lìa mảnh đất tổ tiên của họ, mà nhiều thế hệ đã canh tác và nơi cha ông của họ chôn cất. Thật vậy, ngay sau khi cảnh sát giải tán những người biểu tình, các nhà phát triển lập tức tiến vào đào sới, phá hủy nhiều ngôi mộ. Dân làng chỉ còn cách đi nhặt những mảnh xương của tổ tiên của họ. Cảnh tượng trông như một cơn sóng thần vừa tràn qua.
Cách đối xử nhẫn tâm với dân làng Văn Giang của nhà phát triển đất và chính quyền là một cách hành xử mà tất cả những người văn minh không thể chấp nhận được. Xung đột giữa các nhà phát triển đất và chủ đất là chuyện thường có, nhưng chúng phải được giải quyết bằng đàm phán hòa bình và phân xử không thiên vị, theo thủ tục pháp định, không được dùng vũ lực, và người bị giải tỏa đất phải được đền bù thỏa đáng cho sự mất mát vật thể và tình cảm. Nhưng những chuyện đó đã không hề xảy ra trong dự án này.
Sự cố Văn Giang đã gây ghê tởm ở khắp trong và ngoài nước. Hàng ngàn người từ mọi tầng lớp đã ký một lá thư ngỏ phản đối (xem liên kết bên dưới). Dưới mắt tất cả những người Việt Nam hiểu biết, Ecopark đã trở thành một biểu tượng của sự tham lam bất nhân và sự đàn áp. Chúng tôi chắc chắn đây không phải là mục đích ban đầu của công ty quí vị khi quí vị đồng ý tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, là một trong những đối tác chính và đại lý độc quyền bán đất cho Ecopark, Savills không thể làm lơ với những hành vi nhẫn tâm của nhà chức trách và nhà phát triển.
Chúng tôi kêu gọi quí vị, trên cương vị những người điều hành của một công ty toàn cầu có uy tín, hãy cố gắng hết sức mình để gây áp lực lên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (VIHAJICO), nhà phát triển Ecopark, để họ xin lỗi và đưa ra một đề nghị bồi thường xứng đáng cho các chủ đất. Một gói bồi thường xứng đáng, ngoài khía cạnh tiền tệ, ít nhất cũng phải quan tâm thích đáng đến sinh kế của dân làng ở ngay trước mắt cũng như trong tương lai lâu dài, và phải lo việc đào tạo nghề nghiệp cho họ và giáo dục con em của họ. Tất cả những điều này có thể làm được mà chỉ cần một tỷ lệ nhỏ của tổng chi phí dự án, miễn là nhắm đúng mục tiêu. Nếu VIHAJICO không có biện pháp thích hợp thì xin quí vị, với tư cách một công ty có ý thức trách nhiệm xã hội, hãy ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với các đối tác Việt Nam của quí vị và rút lui ngay khỏi dự án Ecopark.
Chúng tôi mong được thư trả lời của quí vị và mong sẽ được được quí vị thông tin về những tiến triển trong vấn đề này.
————–
Nguyên tác bức thư bằng tiếng Anh

Nguyên tác tiếng Anh và danh sách các chữ ký cho đến hôm nay 9/5/5012

May 8th, 2012
Mr Robert McKellar,
Savills Chief Executive Office, Asia Pacific,
South Korea
Cc:
Mr Jeremy Helsby, Group Chief Executive, Chief Executive Officer, UK
Mr, Peter Smith, Chairman of Savills plc, UK
Mr Brett Ashton, Managing Director, Savills Ho Chi Minh City, Vietnam
Mr Chris Marriott, Chief Executive Officer – South East Asia, Singapore
Mr Neil MacGregor, Deputy Managing Director, Vietnam
Mr John Gallander, Director, Savills Hanoi, Vietnam
Mr Troy Griffiths, National Director Research & Valuation, Vietnam
UK National Contact Point, Department for Business, Innovation and Skills (BIS), London, UK

Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam

Dear Mr McKellar,
Dear Savills Executives,
 
We the undersigned, as a group of concerned academics and professionals, are writing to you to express our profound shock and anger at the scandalous treatment of impoverished landowners in Van Giang district (Hung Yen province, Vietnam) in relation to the Ecopark development project, in which your company is a strategic partner, and to appeal to you to take appropriate action in line with social responsibility.
 
On April 24th 2012 about three thousand riot police clashed with Van Giang villagers who had gathered to protest against the forced seizure of their land for the luxury residential complex Ecopark. The police used clubs to savagely beat the protesters, dozens of whom were detained afterwards. Some links to the incident and related news are provided at the end of this letter.
 
The USD 8.2 billion Ecopark project is located only about 10 km (6 miles) from the very centre of Hanoi, within a region being developed as a high class suburban area, leading to vertiginous price rises. The developed land is being advertised or traded at rates ranging from 1000 to 2000 USD/m2 with shell buildings, or about half of that for land only. Clearly only the most privileged can afford this. However, the villagers are offered only 6 USD/m2. Since each family lived and worked on an average of 350 m2 of land, their “compensation package” works out to about USD 2000 per family, a meagre sum for the loss of their abode and livelihood. This amount would sustain a family of four for at most a few months.
 
In addition to the physical loss of livelihood, the villagers will suffer deep emotional loss being wrenched from their ancestral land, which generations of their families have cultivated and where many of their forebears were buried. Indeed, after the police dispersed the protestors, developers immediately moved in and dug up the ground, desecrating many graves. All villagers could do was to pick up bits of their forefathers’ bones from the ground, as though a tsunami had passed through their land.
 
The heartless treatment of the Van Giang villagers by developers and authorities alike is unacceptable to all civilised people. While conflicts between developers and landowners often arise, they should be resolved by peaceful negotiation and impartial arbitration, with due process of law and without resort to force, and the dispossessed landowners should be adequately compensated taking into account their physical and emotional losses. None of this has happened here.
 
The Van Giang incidents have caused widespread revulsion in Vietnam and abroad. Thousands of people from all walks of life have signed a public letter of protest (see link below). In the mind of all informed Vietnamese, Ecopark has become a symbol of heartless greed and repression. We are sure this is not the original intention of your company when you agreed to participate in this project. However, as one of the main partners in the Ecopark project and its exclusive sales agent, Savills cannot wash its hands off the callous acts perpetrated by the authorities and the developers.
 
We appeal to you, as executives and officials of a reputable global corporation, to do your utmost to pressure your Vietnamese partner Viet Hung Urban Development & Investment J.S.C (VIHAJICO), the developer of Ecopark, to apologise and offer equitable compensation to the Vietnamese landowners. An equitable compensation package should at the very least, in addition to monetary compensation, have due regard to the villagers’ immediate and long term livelihood, their training for new job skills and the education of their children. All this could be funded with a tiny percentage of the total project cost, provided it is carefully targeted. If VIHAJICO fails to take appropriate measures, we urge you as a socially responsible corporation to immediately terminate your relationship with your Vietnamese partners and withdraw forthwith from the Ecopark project.
 
We look forward to your response and would appreciate being kept informed of progress in this matter.
Sincerely yours,
On behalf of all signatories (List attached)
Pham Quang Tuan,
Associate Professor, University of New South Wales, Sydney, Australia
Phone: +61-2-93855267
 
Nguồn:Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng – Blog.

Một phản hồi to “Khiếu nại bị chiếm đoạt đất đai với các nước ngoài, thay vì với chính quyền trong nước, để kêu gọi sự chú ý”

 1. […] […]

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: