Trần Hoàng Blog

►Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập, Chính phủ 2-9-1945 của đảng CSVN ít được ai ủng hộ, nên phải có sự ra đời của chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến 2-3-1946

Posted by hoangtran204 trên 02/09/2011

1./ Người dân miền Nam biết rất rõ Thủ Tướng Trần Trọng Kim là thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Nội các của ông do chính ông thành lập vào ngày 17-4-1945.

Nội các của TT Trần Trọng  Kim tồn tại được hơn 5 tháng.

 

2./ Chính phủ 2-9-1945, do HCM đảng CSVN thành lập (vì ganh tức với chính phủ của TT Trần Trọng Kim, chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam, từ một nước thuộc địa đã đứng lên tuyên bố độc lập, và 2 tháng sau thống nhất 3 miền Nam, Trung, Bắc).

Việc tuyên bố độc lập của HCM cũng chẳng được nước nào công nhận. Chính phủ 2-9-1945,do HCM và đảng CSVN thành lập: rất yếu kém về nhân lực và thiếu người tài giỏi, họ chẳng có chút uy tín nào ở trong nước, rất ít ai theo, và chẳng ai khâm phục; mà cũng chẳng có công trạng gì. Chính phủ của Hồ Chí Minh chỉ tồn tại được 23 ngày; nên về sau mới có Chính  Phủ Kháng Chiến Liên Hiệp ra đời ngày 2-3-1946.

3./ Đặc điểm của chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến ngày 2-3-1946 có 15 người, trong đó chỉ có 6 người thuộc đảng CSVN, 9 người kia thuộc các đảng phái quốc gia hoặc không theo đảng nào. Người thông minh sáng suốt sẽ đặt câu hỏi: Tại sao chính phủ nầy do Hồ Chí Minh làm chủ tịch mà đảng  CSVN  lại chiếm thiểu số?  lý do: đảng CSVN lúc ấy chẳng có công trạng gì trong việc đánh Pháp, rất yếu kém, thiếu người tài giỏi, chẳng có chút uy tín nào ở trong nước, rất ít ai theo, và chẳng ai khâm phục. Ông  Hồ Chí Minh mới về nước 1941 và ở hang Pắc Bó.  Trong hồi ký của Võ Nguyên Giáp, ông ta thú nhận cho đến tháng 8/1945, ông ta cũng không biết Hồ Chí Minh là ai.

Người VN nào có nhận xét sâu sắc đều có thể nhìn thấy rõ:

_Đảng CSVN không bao giờ chia bớt quyền lực cho bất cứ ai ngoài đảng viên của họ tham gia vào việc điều hành đất nước. Chưa từng có người nào đứng ngoài đảng mà được giao quyền hành nắm các chức vụ quan trong và then chốt trong phường xã, chứ không nói đến chính phủ trung ương, thành phố, quận huyện).

_Chỉ khi nào đảng bị yếu thế, không có công trạng gì cả (như hồi năm 1945, 1946) thì  đảng csvn mới nhượng bộ và chia xẻ quyền lực cho các đảng phái quốc gia khác; tuy nhiên, trong khoảng thời gian tạm thời thua thiệt nầy, đảng CSVN đã bí mật, và nhanh chóng thủ tiêu hầu hết các thủ lãnh của các đảng phái khác để rồi chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã thu tóm hết quyền lực.

Năm 1945 và 1946 (vì thiếu hiểu biết về cộng sản nên) các đảng phái quốc gia (như Dai Viet Quoc Dan DangViet Nam Phuc Quoc Dong Minh Hoi,) và những người VN không theo đảng phái nào nhưng mong muốn độc lập cho nước nhà đã tham gia vào chính phủ 2-3-1946.

Điểm đáng chú ý  là số người thuộc các đảng phái quốc gia và số người không đảng phái rất đông đảo và có công trạng nhiều hơn đảng  CSVN. Nhưng chỉ một thời gian ngắn hợp tác và cùng làm việc với những người cs trong chính phủ kháng chiên Liên Hiệp 3-1946, nhiều người tài giỏi trong nhóm đảng phái quốc gia đã giết chết, hoặc mất tích một cách bí mật.

Sau cùng, hiểu ra sự thật, những người quốc gia và không đảng phái còn sống sót đã bí mật rút lui vào các tỉnh miền Nam vì họ tự biết rằng họ không có đủ thủ đoạn sắt máu để ám sát, giết người nhằm mục đích tranh đoạt quyền lực như đảng cộng sản đã làm.

Và như thế, các thành viên còn lại trong Chính Phủ Kháng  Chiến Liên Hiệp 2-3-1946…bỏ chạy thoát thân.

Cụ thể, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam bỏ chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao… Huỳnh Thúc Kháng khi hiểu ra bản chất cộng sản là gì, ông đã từ chức khỏi chính phủ của Việt  Minh;  nhưng trên đường về quê, ông đã bị cộng sản bí mật phái người đuổi theo giết chết và phao tin là quân Pháp giết.

Đọc bài dưới đây ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (có tài liệu gọi là Chính phủ Liên hiệp Quốc gia [1]) là chính phủ được thành lập vào ngày 2 tháng 3 năm 1946 dựa trên kết quả của kỳ họp thứ I Quốc hội khóa I tại Hà Nội, chính phủ được thành lập nhằm tạo khối đại đoàn kết vững mạnh trên cả nước để chuẩn bị cho công cuộc “kháng chiến kiến quốc” về sau.

Chính phủ liên hiệp kháng chiến là sự mở rộng thành phần nội các của Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam ngày 1 tháng 1 năm 1946. Chính phủ bao gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 cố vấn, 1 Chủ tịch Kháng chiến ủy viên hội, 1 Phó Chủ tịch Kháng chiến ủy viên hội và 10 bộ trưởng. Trên cơ bản, đây là sự rút gọn về số lượng thành viên chính phủ nhưng là sự mở rộng thành phần nội các so với chính phủ lâm thời kháng chiến sao cho gọn nhẹ hợp thời chiến nhưng đảm bảo tính đoàn kết, hòa hợp dân tộc giữa các Đảng phái trong nước.

Sự hình thành

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa I được bầu thông qua tổng tuyển cử tự do ngày 6 tháng 1 năm 1946 họp phiên đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam Quốc Dân ĐảngViệt Nam Cách Mệnh Đồng Minh hội tham gia Quốc hội. Quốc hội còn chỉ định ông Hồ Chí Minh đứng ra thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến với 15 thành viên đến từ các đảng phái khác nhau như Mặt trận Việt Minh, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Cách Mệnh đồng minh hội, hay không đảng phái. Ngày 4 tháng 3 năm 1946, chính phủ họp phiên đầu tiên và thông qua một số chủ trương về đối nội – đối ngoại như:

  • Về đối nội:

1- Các đảng phái phải đoàn kết chặt chẽ, ngôn luận, hành động phải nhất trí để phụng sự quốc gia. 2- Sinh mệnh và tài sản của tất cả công dân Việt Nam và kiều dân ngoại quốc được hoàn toàn bảo đảm. 3- Hành chính và quân đội phải thống nhất, tài chính kinh tế tập trung. 4- Mọi lực lượng của quốc dân được huy động để dùng trong việc kháng chiến kiến quốc và toàn thể nhân dân, nhất là những người làm việc công phải tuân theo kỷ luật.

  • Về ngoại giao:

1- Đối với các nước Đồng minh, nước Việt Nam bao giờ cũng chủ trương thân thiện, nhất là đối với Trung Hoa. 2- Đối với các nước nhược tiểu đang đấu tranh giành độc lập thì dân tộc Việt Nam rất đồng tình. 3- Đối với nhân dân Pháp, dân tộc Việt Nam không thù hằn, song cực lực phản đối chế độ thực dân và cương quyết giữ quyền độc lập. Chính phủ Việt Nam chỉ nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo nguyên tắc “Dân tộc tự quyết” của Hiến chương Đại Tây Dương.

Hoạt động của Chính phủ

Trong thời gian hoạt động của mình, Chính phủ đã có những đóng góp quan trong trong công cuộc “kháng chiến kiến quốc” như chính phủ đã cử phái đoàn Việt Nam gồm 5 thành viên là chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh, Chủ tịch kháng chiến ủy viên hội Võ Nguyên Giáp và Phó chủ tịch kháng chiến Ủy viên hội Vũ Hồng Khanh ký với đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp J. Sainteny bản Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay thế cho 20 vạn quân Tưởng. Ngoài ra, Chính phủ còn thay mặt quốc dân đàm phán với Pháp tại những hội nghị Đà Lạt, Fontainebleau và ký với Pháp bản Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946.

Sự tan rã

Do mâu thuẫn của hai phe Việt MinhViệt Nam Quốc dân Đảng sau bản Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chính phủ không còn giữ được sự đoàn kết ban đầu, các thành viên Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội mất chỗ dựa là quân đội Tưởng Giới Thạch và do một số bất đồng khác đã lần lượt rút khỏi chính phủ Liên hiệp. Tháng 7-1946, nhân sự kiện phố Ôn Như Hầu, theo Việt Minh thì các thành viên Việt Quốc – Việt Cách dự định ném tạc đạn vào đoàn diễu binh Pháp ở Hà Nội nhân ngày 14 tháng 7 năm 1946, và theo Việt Minh, đây là một hành động thông đồng với Pháp nhằm mục đích đổ cho Việt Minh gây sự phá hoại hòa bình để có cớ đánh Việt Minh [2]. Lực lượng Việt Minh dưới sự chỉ huy của ông Võ Nguyên Giáp và ông Huỳnh Thúc Kháng đã tấn công cơ sở Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội, giết nhiều đảng viên hai đảng này, và bắt nhiều người khác. Trước tình hình này, lãnh tụ đảng Việt Cách là Nguyễn Hải Thần và các thành viên Việt Quốc – Việt Cách khác trong chính phủ như Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh phải lưu vong sang Trung Quốc. Sự kiện tranh chấp Quốc-Cộng này đánh dấu chấm hết cho sự hợp tác Quốc-Cộng trong công cuộc “kháng chiến kiến quốc” mà chính phủ liên hiệp kháng chiến là biểu tượng. Chính phủ còn hoạt động đến tháng 11 năm 1946 với các thành viên của Việt Minh trước khi một chính phủ mớiđược thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1946.

Các thành viên trong chính phủ liên hiệp kháng chiến

Thứ tự Chức vụ Tên Đảng phái
1 Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Minh
2 Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần[1] Việt Cách
3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng không đảng phái
4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam[2] Việt Quốc
5 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh không đảng phái
6 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe Dân Chủ
7 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đặng Thai Mai Việt Minh
8 Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến Việt Minh
9 Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Trần Đăng Khoa[3] Đảng Dân chủ
10 Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chu Bá Phượng Việt Quốc
11 Bộ trưởng Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế và Lao động Trương Đình Tri Việt Cách
12a Bộ trưởng Bộ Canh nông Bồ Xuân Luật[4] Việt Cách
12b (từ tháng 4, 1946) Huỳnh Thiện Lộc Dân Chủ

Cố vấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy[5] đảm nhiệm. Kháng chiến Ủy viên hội (sau gọi là Ủy ban Kháng chiến) do Võ Nguyên Giáp (Việt Minh) làm Chủ tịch, Vũ Hồng Khanh[6](Việt Quốc) làm Phó Chủ tịch.

Chú thích

^  Sau vụ tấn công của Việt Minh giữa năm 1946 (đã nói ở trên), Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh phải bỏ nhiệm sở chạy sang Trung Quốc lưu vong. Vĩnh Thụy được cử sang giao hảo với Trung Quốc cũng ở lại không về nước. ^  Bộ Giao thông Công chính và Bộ Canh nông dành cho đại diện của Nam Bộ, nhưng các đại diện của Nam Bộ chưa ra họp được nên giao cho Trần Đăng Khoa và Bồ Xuân Luật. Đến giữa tháng 4 năm 1946, Huỳnh Thiện Lộc ra nhậm chức Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bồ Xuân Luật giữ chức Thứ trưởng.

  1. ^ Nguyễn Q. Thắng (16 tháng 3 năm 1996). “Sơ lược tiểu sử của các phái viên và cố vấn của Phái đoàn dự hội nghị Đà Lạt”. Một vài ký vãng về Hội nghị Đà Lạt. Nhà xuất bản Văn hóa. Truy cập 20 tháng 4 năm 2009.
  2. ^ Từ điển Bách khoa Việt Nam

 Xem thêm

Đọc bài báo dưới đây ta sẽ thấy hé lộ các chi tiết nhỏ… thuộc loại tuyên truyền như: “Trí thức hoá” nội các…là mỹ từ lừa gạt giới trẻ, viết lại lịch sử Việt Nam theo hướng có lợi cho đảng, đề cao HCM và đảng CSVN. Bài viết nhằm mục đích để Đảng CSVN tiếp tục cai trị và nắm quyền đất nước để tham nhũng và bòn rút tài nguyên cướp đất đai của nông dân, kể công lao Trung Cộng đã giúp Việt Cộng như thế nào, do đó VN nên trung thành và biết ơn Trung Cộng. Các bài báo  như bài dưới đây được sự chỉ đạo và biên tập của của Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN.

Các phóng viên viết các bài báo dưới đây rất khôn ngoan, muốn cho đọc giả biết các bí ẩn lịch sử, mà không sợ bị đảng và ban tuyên giáo kỷ luật họ, nên họ “lách”. Họ dùng các chữ có điển tích như “dụng nhân” trích từ câu “dụng nhân như dụng mộc”, để ám chỉ sự lừa gạt hết sức tinh vi của HCM và sự ngu ngơ về chính trị của những người có bằng cấp, có học lực, nhưng không chịu đọc Mác Lênin, mà đã vội tin và say mê chủ nghĩa CS chạy theo HCM.

Câu “Nội Các hóa trí thức” để ám chỉ các cán bộ lãnh đạo đảng CSVN  có học lực rất kém; cán bộ lãnh đạo như HCM, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh… học lực rất thấp kém (lớp 3 – lớp 7 -nhưng sự tàn ác và bản lãnh chính trị của họ thì đã đạt mức thượng đẳng- nếu họ đứng tên làm bộ trưởng thì chẳng ai khâm phục và ủng hộ chính phủ Liên Hiệp, nên HCM đã khôn ngoan chọn cách loại bỏ bớt cộng sản trong danh sách chính phủ, và thay vào đó là các trí thức rất khờ khạo, dễ bị xỏ mũi.

Chính phủ 1945 của Cụ Hồ bắt đầu từ đâu?

31/08/2011 13:57:35

Được thành lập trong “một cái nháy mắt của lịch sử”, chính quyền Việt Nam non trẻ đã đứng vững trong cuộc đối chọi được với quân Tàu Tưởng ở miền Bắc, quân Anh – Pháp ở miền Nam. Đó cũng là nhờ những tinh hoa nước Việt đã theo Cụ Hồ gánh vác những trọng trách trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.

“Trí thức hoá” nội các

Điều hành guồng máy Đảng giành và giữ chính quyền trong thế “đơn thương độc mã” (essentially alone – chữ dùng của học giả David Marr – chưa nhận được ủng hộ từ khối Xô viết) là Ban thường vụ Trung ương bốn người, do Cụ Hồ đứng đầu. Ba uỷ viên Thường vụ còn lại là Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), Võ Nguyên Giáp lại chính là nòng cốt của “nhóm Le Travail”, nổi tiếng thời kỳ Mặt trận bình dân 1936 – 1939 vì tờ báo cách mạng tiếng Pháp cùng tên.

Một số thành viên nữa của nhóm Le Travail, như Đặng Thai Mai, Khuất Duy Tiến, Phan Anh… dưới bàn tay dụng nhân của Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện trong thành phần nội các ở những thời điểm khác trong năm đầu của nền dân chủ cộng hoà này.

Đêm đầu tiên của ông Ké Tân Trào – Hồ Chí Minh ở Hà Nội 25 tháng 8, một danh sách nội các đã đợi Người trên bàn. Danh sách này đã đăng trên tờ Cứu quốc, ra ngày hôm trước. Nhưng, Cụ Hồ đã không ngại ngần “rút” khỏi đó 5 lãnh tụ cộng sản, thay vào đó là các nhân sĩ nổi tiếng.  Thế là trong số 15 bộ trưởng, chỉ còn 6 người là đảng viên CSĐD.

Trường Thăng Long… “đào tạo” Bộ trưởng?

Trong ảnh chụp chính phủ ra mắt đầu tiên, dân chúng thấy có ba thầy giáo trường Thăng Long: Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hoè, Hoàng Minh Giám. Đây là những những đại diện nòng cốt của khối giáo viên và học sinh trường Thăng Long mà  tuyệt đại đa số đã đi theo cách mạng từ trước đó, thời tiền khởi nghĩa. Người dân sẽ nhận thấy thầy Nguyễn Dương làm Tổng giám đốc Nha Công an Việt Nam (từ tháng 2/1946); thầy Trịnh Văn Bính Thứ trưởng Bộ Tài chính (từ 11/1946), thầy Vũ Bội Liên (con tuần phủ thời) cán bộ Bộ Tư pháp, hy sinh ngay từ đầu kháng chiến chống Pháp

Mái trường Thăng Long từng âm thầm chứng kiến sự ra đời và lớn mạnh của nhóm Le Travail trẻ (JC: Jeunese communiste), Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc… trong từng bước đi tới cách mạng tháng Tám. Nay nhiều cựu học sinh Thăng Long sẽ giúp tạo trụ cột của chính quyền mới, vào các ngành Nội vụ, Tư pháp, Cảnh sát, Thuế quan, quân đội… Báo Cứu quốc (15/10/46) báo tin Lý Chính Thắng bị Pháp giết dã man. Một cựu học sinh Thăng Long khác, Lê Trung Toản, chỉ huy Trung đoàn Thủ đô phòng thủ Hà Nội cuối 1946.

Tài đức “dành trợ dân này”

Một nhà đại trí thức gần gũi với nhóm trí thức Thăng Long là Nguyễn Văn Tố, Hội trưởng Hội truyền bá Quốc Ngữ, cũng được mời vào nội các. Đó là vị bộ trưởng đầu tiên, Chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam, hy sinh trong kháng chiến.

Từ đầu năm 1946, chính phủ Cụ Hồ được bổ sung thêm các trí thức Việt Minh Nam Bộ, để Chính phủ có thể điều hành cả một nửa kia của “sơn hà nguy biến”. Những tên tuổi Ca Văn Thỉnh, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn Bạch, Trần Văn Giàu  …(Đọc thêm ở đây) đã lập tức hoà vào guồng máy việc công ở Hà Nội, chống thế “ngàn cân treo sợi tóc”

[TH chú thích: Sau khi Trần Văn Giàu hoàn thành nhiệm vụ ám sát và giết rất nhiều nhân sĩ trí thức, thủ lĩnh các đảng phái quốc gia,  và các nhà lãnh đạo tôn giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công Giáo ở trong Nam 1935-1949, ông Giàu đã bị Hồ chí Minh gạt bỏ. HCM dùng kế đêu kêu TVG ra miền Bắc họp, và rồi ông Giàu đã bị quản thúc lỏng, cô lập và ban cho một chân dạy học kể từ 1950-1975.

Sau 1975, ông đã chạy ngược vô Nam, và được đàn em cấp cho 1 căn biệt thự ở quận 3. Ông vẫn còn quá sợ hải Lê Duẫn, Trần Quốc Hoàn và Lê Đức Thọ, và phần khác là lo bị lấy lại biệt thự  ở quận 3, nên ông đã nằm im, chọn thái độ im lặng suốt từ khi vô Nam cho đến khi chết.

Trước khi chết, ông có viết hồi ký, nhưng không dám xuất bản ở trong nước, chỉ gởi lén ra nước ngoài, và theo di chúc là chỉ phát hành sau khi ông qua đời (năm 2010). Nhưng một lần nữa, hồi ký của ông chỉ là một sự che dấu các biến cố lịch sử, và bênh vực đảng CSVN.(Đọc thêm ở đây)

Hồi ký Trần Văn Giàu Thẻ:

Một ngày giữa năm 1946, ông Võ Nguyên Giáp ghi vào kế hoạch công tác “(Nhớ) hỏi anh Bửu những người tài”.

Tạ Quang Bửu từng tu nghiệp ở các Đại học Sorbonne, Paris, Bordeaux, Oxford

“Thanh niên tiền tuyến” thành tướng lĩnh cách mạng

Đồng Tổng Hướng đạo sinh Đông Dương Tạ Quang Bửu và Bộ trưởng Thanh niên của chính phủ Trần Trọng Kim, ông Phan Anh lập ra trường Thanh niên tiền tuyến vào tháng 5/1945. Không hẹn mà nên, cùng lúc với Trường quân chính kháng Nhật huấn luyện cán bộ quân sự cách mạng.

Trưa 21 tháng 8/1945 hai học viên Trường Thanh niên tiền tuyến, trước mắt hàng ngàn dân Kinh đô Huế, đã hạ cờ quẻ ly của triều Nguyễn, treo cờ đỏ sao vàng lên Kỳ đài tại Ngọ Môn, như hồi chuông đầu “nguyện hồn” nền quân chủ một ngàn năm. Đó là các ông Đặng Văn Việt, ba năm sau sẽ khét tiếng là “Hùm xám trên đường số 4”, Cao Pha – một cán bộ quân báo đầu tiên, một anh hùng Điện Biên Phủ.

Những người lãnh đạo Thanh niên Tiền tuyến từ đầu đã để cho Việt Minh thâm nhập vào tổ chức của họ. Kết quả Cụ Hồ có thêm những chỉ huy quân sự đầu tiên xuất thân từ tầng lớp trên. Người dân đau đớn nghe tin con trai học giả Lê Thước, Lê Thiệu Huy – tham mưu trưởng liên quân Việt Lào đã hy sinh 26/3/46, khi tháp tùng Hoàng thân Souphanouvong. Nếu lực lượng học viên Iunker lập ra Bạch vệ, quyết liệt chống chính quyền xô viết, thì nhiều học sinh sĩ quan Trường “Thanh niên tiền tuyến” lại trở thành những tướng lĩnh cách mạng thông thái mà dày dạn trận mạc, như Cao Văn Khánh, Mai Xuân Tần, Đoàn Huyên, Phan Hạo, Tôn Thất Hoàng…

Một đồng Tổng Hướng đạo sinh nữa là nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý. Ngay sau Lễ tuyên ngôn Độc lập, ông được Hồ Chí Minh triệu tập để thành lập ra binh chủng đầu tiên của Quân đội Việt Nam – Thông tin Liên lạc. Một sĩ quan tham mưu đầu tiên, ông Trần Trọng Trung, nhớ mãi hình ảnh các đội mô tô đeo thẻ bài “Hoả tốc”, phóng xuống các vùng nông thôn xa chuyển phát các công văn mật, khẩn cấp của việc quân. Họ do một trí thức ngoài Đảng, ông Phạm Thành Vinh, lúc đó là Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, chỉ huy.

Tướng tình báo do phương Tây đào tạo

Năm 1950, giới thiệu Hoàng Đạo Thuý, tư lệnh thông tin, với tướng Trần Canh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho vị cố vấn Trung quốc này “choáng”. “Đồng tử quân (Hướng đạo sinh) phục vụ thông tin cho chiến dịch ư?” Trần Canh hỏi lại, vì Đồng tử quân ở Trung Quốc là lực lượng phản cách mạng. “Nhà chú” (Trung Quốc) không hiểu nổi đâu. Đây là Đồng tử quân Việt Nam mà”, Cụ Hồ đáp.

Lãnh đạo chủ chốt của công an, tình báo, an ninh đầu tiên của Việt Nam là do… tình báo phương Tây đào tạo. Khoảng năm 1944 Lực lượng nhiệm SOE của Anh, có “sáng kiến” đào tạo các tù cộng sản Việt Nam, bị Pháp giam ở hải ngoại, để tung vào hậu phương phát xít Nhật. Một số đảng viên đã tương kế tựu kế, dùng vỏ bọc này để mang vũ khí, khí tài, và nhất là kiến thức tình báo về phục vụ cách mạng.

Đó là các ông Lê Giản, phó giám đốc Sở Liêm phóng (Công an) Bắc Bộ đầu tiên; Hoàng Hữu Nam (Phan Bôi), trong ảnh Chính phủ liên hiệp kháng chiến 1946 là thứ trưởng Nội vụ; Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Sở Trinh sát Trung Bộ đầu tiên; Trần Hiệu, phó Giám đốc Sở CA Bắc Bộ, Hoàng Đình Rong (Vũ Đức), chỉ huy quân sự hy sinh ở Nam Bộ đầu kháng chiến. Đây là hiện tượng vô song trong lịch sử, vì các tình báo viên do phía đối phương đào tạo thường không thể trở thành lãnh đạo chủ chốt về an ninh, tình báo…

Cách dùng người như thế chỉ thấy ở Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng không lương, nhận phụ cấp “cơm chan nước mắm”

Tri thức, tình yêu nước và biết “ăn cơm nhà vác ngà voi” có lẽ là những điều kiện cần để trí thức trở thành thành viên của chính quyền đầu tiên của nước Việt Nam DCCH. Hồi ký của các bậc lão thành cho biết “bữa ăn cơ quan” năm 1946 chỉ có cơm chan nước mắm, mà cũng không đủ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế đầu tiên, người Công giáo, nhớ lại trong những ngày nước sôi lửa bỏng 1946, Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh và Chủ tịch Quân uỷ hội Võ Nguyên Giáp từng có những lần chạy ào qua nhà ông, xem “còn cơm nguội không”… Nhưng trong kế hoạch làm việc năm 1946 của lãnh đạo ngành Nội vụ và LLVT Võ Nguyên Giáp, đã đôi ba lần xuất hiện câu: “(Lo) phụ cấp cho nhân viên cơ quan”

Lê Đỗ Huy

http://hoangduocsuxxx.multiply.com/journal/item/1717

 

Xem thêm bài

Lịch sử lá cờ Vàng ba sọc đỏ  (hoangtran204.wordpress.com)

►Đôi dòng về Cướp Chính Quyền năm 1945 mà nay gọi là cách mạng tháng 8 và ngày 2/9

4 phản hồi tới “►Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập, Chính phủ 2-9-1945 của đảng CSVN ít được ai ủng hộ, nên phải có sự ra đời của chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến 2-3-1946”

  1. […] * Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc lậ… […]

  2. […] ►Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc l…  ] […]

  3. […] ►Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc l… […]

  4. […] ►Chính phủ Trần Trọng Kim 17-4-1945 là chính phủ đầu tiên của nước VN độc l… […]

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: