Trần Hoàng Blog

Archive for Tháng Một 10th, 2011

Hihi. Các nước dân chủ dỡ nón chào 3 trong 1

Posted by hoangtran204 trên 10/01/2011

Một người mà kiêm nhiệm cùng 1 lúc 3 công việc: Lập Pháp,  Hành Pháp, và Tư Pháp?

-chính là ông Trương Hòa Bình. Ông ta vừa là đại biểu quốc hội, vừa là trung tướng công an, và cũng là chánh an tòa án nhân dân tối cao.

Điều nầy có nghĩa là ông ta vừa làm ra các đạo luật, xong đi bắt người khác để điều tra chuẩn bị truy tố ra tòa, và sau cùng ông ta chính là người xử án. Thế mới gọi là 3 trong 1.

Ngoài ông nầy ra, vẫn còn có rất nhiều người vửa là chủ tịch UBND (hành pháp), vừa là đại biểu quốc hội (lập pháp).

Posted in Chinh Tri Viet Nam | Leave a Comment »