Trần Hoàng Blog

Trên Mặt Trăng Có NƯỚC: Gần 4 Tỉ Lít Nước ở một chỗ trủng sâu ở vung cực nam c

Posted by hoangtran204 trên 22/10/2010

Suốt hơn 40 năm qua, mọi người đều tin rằng mặt trăng không có nước, rằng trái đất là nơi duy nhất có nước…Có Nước là điều kiện tiên khởi cho sự sống hiện hữu.

Có nước trên Mặt Trăng: Gần 4 tỉ lít nước trong 1 hố trủng ở cực nam

Nhiều khoa học gia cho biết Chương trình thám hiểm Mặt trăng LCROSS đã tìm thấy có Nước Đá trong 1 chỗ trủng đủ đề làm ngập đầy 1500 hồ bơi kích thước Olympic (25m x 50m)

By NED POTTER

21-10-2010

Có nước trên mặt trăng không? Các khoa học gia đã từng nghĩ rằng mặt trăng khô ráo, chỉ có bụi. Nhưng sau khi cơ quan Hàng Không và Không Gian của Hoa Kỳ phân tích trong suốt 1 năm qua, hôm nay họ đã thông báo rằng Sứ mạng của Vệ Tinh Tìm Kiếm và Quan Sát Hố Trủng   LCROSS đã tìm thấy 3.89 tỉ lít nước đá trên bề mặt của một chỗ trủng nằm khuất bóng gần cực nam của mặt trăng.

Các nhà nghiên cứu đã nói rằng số lượng nước trong 1 chỗ trủng nầy đủ để làm đầy 1500 bể bơi có kích thước Olimpics (25m x 50m).

Nếu có nước đá ở đấy, thì chắc chắn cũng có nước đá hiện hữu ở các chỗ khác trên mặt trăng. Các khoa học gia cũng cho biết họ tìm thấy các chất như bạc, thủy ngân, khí carbon CO và khí ammonia (mùi rất hôi thúi).

LCROSS là một tầng hỏa tiển trống rỗng đã được phóng và đâm thẳng vào mặt trăng vào hồi năm 2009. trong luc 1 vệ tinh nhỏ bay theo sau mang theo những dụng cụ đo lường hóa chất ở nơi nào mà đất đá bị bắn tung lên (do hỏa tiển nầy chạm mạnh vào bề mặt). Mục tiêu của hỏa tiền, là 1 hố trủng tên gọi là Cabeus, được chọn lựa bởi vì hố nầy sâu quá đến đổi ánh sáng mặt trời chưa bao giò chiếu xuống dưới đáy –và bất cứ có nước đá nào ở đó, nằm trộn lẫn trong đất, cũng sẽ không bao giờ có cơ may nào để bốc hơi. Nước đá nầy đã và đang đông cứng hàng nhiều tỉ năm.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên là một ít trong số các miền bị bóng đen che phủ nầy không có nước, nhưng một số khu vực của các miền nầy thỉnh thoảng nhận được ánh sáng thì có nước,” một thành viên của đoàn nghiên cứu ông William Boynton thuộc Viện Đại Học Arizona đã cho biết như thế.

Các nhà nghiên cứu LCROSS đã thông báo chuyện mặt trăng có nước vào tháng 11 năm ngoái –nhưng thông báo ấy cho biết là chỉ có chừng gần 1 tỉ lít nước mà thôi—rồi sau đó họ đã điều chỉnh lại số lượng nước tìm thấy được trong các tháng kể từ sau đó. Kết luận của họ về mặt trăng có nước đá đã được đăng tải trên tạp chí Khoa Học ngày hôm nay.

Việc tìm thấy một số lượng nước rất lớn trên mặt trăng là có tính chất quan trọng, không chỉ về mặt khoa học, nhưng cho sự thám hiểm của các phi hành gia  trong tương lai. Nước chủ yếu cho duy trì sự sống của con người, nước lại là rất nặng và rất tốn kém cho các phi thuyền phải mang đi từ trái đất. Nhưng nếu các phi hành gia đáp xuống gần các nơi có nước, như cơ quan NASA đã hy vọng từ lâu, thì các phi hành gia có thể sống lâu mà không trở lại trái đất (để lấy nước).

Nước Trên Mặt Trăng: 3,89 tỉ Lít Nước trong một Hố Trủng

Nước đá có thể được làm tan chảy ra và được lọc lại để uống và làm nguội các hệ thống máy móc của phi thuyền –và xa hơn nưa, nước có thể được phân tích ra thành các thành phần như Hydrogen và oxygen, khí oxy có thể được dùng để thở.

“Cái hố trủng này giống như là một cái túi đựng kho báu của nhiều nguyên tố, của nhiều hợp chất đã và đang thải khắp mặt trăng và chúng được đặt vào các bóng râm nầy một cách vĩnh viễn,” nhà địa chất học Peter Schultz của Viện Đại Học Brown thuộc tiểu bang Rhode Island đã viết thế.

Có bao nhiêu nước mà họ thật sự đã tìm thấy? Các nhà nghiên cứu nói rằng vệ tinh đã đo lường vào khoảng 160 lít nước trong một đám bụi từ một hố rộng 20 mét bị đào trủng xuống sâu do một hỏa tiền của vệ tinh chạm mạnh vào bề mặt. Vì nước đá nằm lẫn lộn với đá và bụi, sự hiện diện có tính chất hóa học của nước được hòa trộn với các khoáng sản khác được tìm thấy trong đất của mặt trăng.

Một số các khoáng sản khác ít được các nhà nghiên cứu ưa thích. Chẳng hạn như thủy ngân là có tính độc hại. vì thế ý tường đơn giản chỉ cần làm tan nước đá để lấy nước dùng trở nên một vấn đề phức tạp ( vì thủy ngân hiện diện trong nước có thể gây tử vong). Và các khoa học gia cũng không lấy làm hứng khởi về bạc mà họ đã tìm ra; chúng có rất ít và không đáng giá để khai mỏ.

Chưa có ai nào nói rằng các phi hành gia

Sẽ tìm cách sử dụng nước đá. Chính phủ của ông Obama vào đầu năm nay đã hủy bỏ dự dán Constellation do TT George W. Bush đề nghị, hủy bỏ luôn sứ mạng dành cho các phi hành gia quay trở lại mặt trăng, mà chỉ gởi họ tới Hỏa tinh mà thôi. Các phi hành gia sẽ đến Hỏa Tinh vào một ngày nào đó, nhưng lên mặt trăng thì không có đủ tiền để tài trợ.

Nhưng hình ảnh của mặt trăng đối với các khoa học gia đã và đang thay đổi kể từ khi các phi hành gia của chương trình Apollo hồi thập niên 1960s và 1970s bay lên mặt trăng và trở về lại trái đất. Người trưởng toán LCROSS đã cho biết cái hố trủng Cabeus giống như là một “ốc đảo bên trong sa mạc Mặt trăng.”

Water on the Moon: a Billion Gallons

Scientists Say LCROSS Moon Mission Found Enough Ice in Crater to Fill 1,500 Olympic Pools

By NED POTTER
Oct 21, 2010
Water on the moon? Scientists used to think it was as dry as, well, lunar dust.But after a year of analysis NASA today announced that its LCROSS lunar-impact probemission found up to a billion gallons of water ice in the floor of a permanently-shadowed crater near the moon’s south pole.That’s enough, said researchers, to fill 1,500 Olympic-size swimming pools, all from one crater.If there is ice there, it probably exists in other places on the moon as well. They also found silver, mercury, carbon monoxide and ammonia.LCROSS was an empty rocket stage that was deliberately crashed into the moon last year, while a small satellite trailing it took chemical measurements of what it kicked up. Its target, a crater called Cabeus, was chosen because it is so deep that sunlight never reaches the bottom — and any ice there, mixed in the soil, would never have a chance to vaporize. The ice might have remained frozen there for billions of years.

//

“To our surprise, some of the permanently shadowed regions had no water, but some of the areas that receive sunlight occasionally did have water,” said William Boynton of the University of Arizona, a member of the research team.

The LCROSS researchers had already announced preliminary findings last November — about a third less water than they reported today — and refined their numbers in the months since. Their conclusions appear today in the journal Science.

Finding large amounts of water on the moon could be important, not just for science, but for future exploration by astronauts. Water, essential for human survival, would be heavy and expensive for spacecraft to bring from earth. But if astronauts land near ice deposits, as NASA has long hoped, they could, in effect, live off the land.

Water on the Moon: A Billion Gallons in One Crater

The ice could be melted and purified for drinking and cooling of spacecraft systems — and beyond that, it could also be broken down into its components, hydrogen and oxygen. Hydrogen could be used as rocket fuel; oxygen could be used for breathing.

“This place looks like it’s a treasure chest of elements, of compounds that have been released all over the moon and they’ve been put in this bucket in the permanent shadows,” said planetary geologist Peter Schultz of Brown University in Rhode Island in a statement.

How much water did they actually find? The researchers said the satellite measured about 41 gallons in the debris from the 60-foot crater gouged out by the crashing rocket. Since the ice was mixed in with rock and dust, its chemical signature — H2O — was mixed in with the myriad minerals to be found in lunar soil.

Some of those other minerals were less than welcome to the researchers. Mercury, in particular, is toxic, so the idea of astronauts simply melting the ice for personal use becomes more complicated. And the scientists said not to get excited about the silver they found; it’s hardly enough to be worth mining.

There is no saying whether astronauts will get to use that ice any time soon. The Obama administration early this year canceled the Constellation project, which had been proposed by President George W. Bush, to return astronauts to the moon and eventually send them on to Mars. They will still go to Mars, someday, but the moon plans, when given another look, appeared unaffordable.

But scientists’ image of the moon has changed since the Apollo astronauts came home. Anthony Colaprete, the chief mission scientist, said Cabeus crater was like an “oasis in a lunar desert.”

<img style=”visibility:hidden;width:0px;height:0px;” border=0 width=0 height=0 src=”http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODc3NzE5NDYyOTYmcHQ9MTI4Nzc3MTk1NTU*NiZwPTEyNTg*MTEmZD1BQkNOZXdzX1NGUF9Mb2NrZV9FbWJlZCZn/PTImbz*1YmYxZjc2ZWE2NDc*YzNiODFkNWI*MTlmMDE1MzkzOSZvZj*w.gif&#8221; /><object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0&#8243; width=”344″ height=”278″ id=”ABCESNWID”><param name=”movie” value=”http://abcnews.go.com/assets/player/walt2.6/flash/SFP_Walt.swf&#8221; /><param name=”quality” value=”high” /><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><param name=”allowNetworking” value=”all” /><param name=”flashvars” value=”configUrl=http://abcnews.go.com/video/sfp/embedPlayerConfig&configId=406732&clipId=11941450&showId=11939079&gig_lt=1287771946296&gig_pt=1287771955546&gig_g=2″ /><param name=”allowfullscreen” value=”true” /><embed src=”http://abcnews.go.com/assets/player/walt2.6/flash/SFP_Walt.swf&#8221; quality=”high” allowScriptAccess=”always” allowNetworking=”all” allowfullscreen=”true” pluginspage=”http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” width=”344″ height=”278″ flashvars=”configUrl=http://abcnews.go.com/video/sfp/embedPlayerConfig&configId=406732&clipId=11941450&showId=11939079&gig_lt=1287771946296&gig_pt=1287771955546&gig_g=2″ name=”ABCESNWID”></embed></object>

Bạn cứ phịa ra một email hoặc tên nào đó để viết ý kiến. Comment của tất cả các bạn đọc sẽ được hiện ra.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: